Marks Cukerbergs
 
Aktualitātes
12.07.2017

23 grāmatas, ko iesaka lasīt Marks Cukerbergs

Komentē
0
Saglabā

2015. gada janvārī "Facebook" dibinātājs Marks Cukerbergs uzsāka jaunu iniciatīvu "Gads ar grāmatām" un turpmākos 12 mēnešus reizi divās nedēļās sava personīgā "Facebook" konta sekotājiem ieteica pa vienai grāmatai – kopā 23. Lai "Satori" lasītāji varētu salīdzināt savu pieredzi ar Cukerbergu un, iespējams, atrastu vērtīgas grāmatas, ar ko pavadīt siltus vasaras vakarus, piedāvājam iepazīties ar pilno ieteikumu sarakstu.

 

 1. Eds Katmuls, Eimija Volesa, "Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration" (2014, "Radošums: Kā pārvarēt neredzamos šķēršļus, kas stāv ceļā uz patiesu iedvesmu")

Pasaulē vadošās animācijas studijas "Pixar" ("Rotaļlietu stāsts", "Meklējot Nemo", "Augšup", "Wall-E" u.c.) līdzdibinātāja Eda Katmula grāmata veltīta "Pixar" panākumu formulai, radošumam un oriģinalitātei.

 1. Juvals Noa Harari, "Sapiens: A Brief History of Humankind" (2011, "Sapiens: Īsa cilvēces vēsture")

Izraēliešu vēsturnieka Juvala Noa Harari grāmata, ko savos vasarā lasāmo grāmatu sarakstos iekļāvuši arī Baraks Obama un Bils Geitss, neparastā veidā paraugās uz cilvēces sākotni un evolūciju, kā arī pēta, kādi bioloģiski un vēsturiski faktori ir definējuši mūsu izpratni par to, ko nozīmē būt cilvēkam.

 

 1. Mets Ridlijs, "The Rational Optimist: How Prosperity Evolves" (2010, "Racionālais optimists: Kā aug pārticība")

Grāmata piedāvā jaunu ekonomikas vēstures interpretāciju, izvirzot pieņēmumu, ka tirdzniecības, tehnoloģiju, inovāciju un pārmaiņu nestie labumi neizbēgami veicinās cilvēces labklājību.

 

 1. Tomass Kūns, "The Structure of Scientific Revolutions" (1962, "Zinātnisko revolūciju struktūra")

1962. gadā pirmoreiz publicētā un plašu ievērību guvusī grāmata pievēršas zinātnes vēsturei un filozofijai, apšaubot zinātniskā progresa konceptu un to, ka revolucionāri atklājumi rodas eksperimentu un datu uzkrāšanas ceļā. Tā vietā Kūns apgalvo, ka izrāvieni, kas apgāž ierastos domāšanas veidus un piedāvā negaidītas idejas, norisinās ārpus normālās zinātnes.

 

 1. Darons Akemoglu, Džeimss Robinsons, "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty" (2012, "Kāpēc nācijas cieš neveiksmi: Varas, pārticības un nabadzības cēloņi")

Grāmata meklē atbildes uz jautājumiem: kāpēc dažas nācijas ir bagātas, veselīgas un paēdušas, bet citas – nabadzīgas, slimas un uz bada sliekšņa? Vai cēloņi meklējami kultūrā, laikapstākļos un ģeogrāfiskajā novietojumā? Vai nespējā pareizi vadīt valsti?

 

 1. Mozus Neims, "The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being In Charge Isn't What It Used to Be" (2013, "Varas beigas: No kabinetiem līdz kaujaslaukiem un no baznīcām līdz valstīm jeb – kāpēc būt pie varas nav tas, kas agrāk")

Grāmata pēta varas koncepta un formu pārmaiņas vēstures gaitā un izvirza pieņēmumu, ka šobrīd varas struktūrās līdzās "lielajiem spēlētājiem" arvien lielāku lomu ieņem mikrovaras, kas rada gan jaunas iespējas un lielāku indivīda teikšanu attiecībā uz apkārtējo pasauli, gan var novest pie haosa.

 1. Mišela Aleksandera, "The New Jim Crow: The Mass Incarceration in the Age of Colorblindness" (2010, "Jaunais Džims Krovs: Masu ieslodzījums krāsu akluma laikmetā")

Grāmata izaicina uzskatu, ka Baraka Obamas ievēlēšana iezīmēja jaunu laikmetu rasu attiecībās ASV.

 1. Mets Ridlijs, "Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters" (1999, "Genoms: Sugu autobiogrāfija 23 nodaļās")

Grāmata aplūko, iespējams, 21. gadsimta nozīmīgākā zinātniskā sasnieguma – cilvēka genoma kartēšanas – pavērtās nākotnes iespējas un nozīmi nākamajām paaudzēm.

 

 1. Derils Kolinss, Džonatans Mērdoks, Stjuarts Ruterfords, Orlanda Rutvena, "Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day" ("Nabadzīgo portfolio: Kā pasaules nabadzīgie izdzīvo ar diviem dolāriem dienā")

Grāmata atklāj, kā gandrīz 40 procenti cilvēces, kas spiesti izdzīvot ar diviem dolāriem dienā, rod risinājumus ikdienas finansiālajām problēmām.

 

 1. Henrijs Polsons, "Dealing with China: An Insider Unmasks the New Economic Superpower" ("Tirgošanās ar Ķīnu: Atmaskojot jauno ekonomikas supervaru")

Kādreizējā ASV Kases sekretāra un "Goldman Sachs" vadītāja grāmata paver skatu uz Ķīnas ekonomikas un biznesa vides aizkulisēm un mēģina rast atbildi uz jautājumu, kā šī lielvalsts tik strauji kļuva par pasaules ekonomikas vadošo spēlētāju.

 1. Viljams Džeimss, "The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature" (1902, "Reliģisko pieredžu dažādība: Pētījums par cilvēka dabu")

Par amerikāņu psiholoģijas tēvu sauktais filozofs Viljams Džeimss savā darbā aplūko reliģiskās pieredzes būtību un cēloņus cilvēka psihē.

 1. Stīvens Pinkers, "The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined" (2011)

Grāmata, ko Bils Geitss nosaucis par iedvesmojošāko no lasītajām, apgāž pieņēmumu, ka 21. gadsimts ir vardarbīgs un pierāda, ka par spīti daudzajām ziņām par kariem, noziedzību un teroraktiem, cilvēce vēl nekad nav dzīvojusi tik mierīgi.

 

 1. Cisjins Liu, "The Three-Body Problem" (2006, "Trīs ķermeņu problēma")

Zinātniskās fantastikas romāna darbība notiek uz Ķīnas kultūras revolūcijas fona un vēsta par slepenu militāru projektu, kura rezultātā izdodas nodibināt kontaktu ar citplanētiešiem.

 1. Sudirs Venkatešs, "Gang Leader for a Day: A Rogue Sociologist Takes to the Streets" (2008, "Bandas vadonis uz vienu dienu: Sociologs dodas ielās")

Grāmatas autors, reiz būdams socioloģijas students un gatavojot projektu par urbāno nabadzību, iedraudzējās ar Čikāgā bēdīgi slavenas narkotirgoņu bandas līderi. Rezultātā viņš septiņus gadus pavadīja, iepazīstot pilsētas nabadzīgāko slāņu ikdienu un kriminālo vidi.

 1. Vaclavs Smils, "Energy: A Beginners Guide" (2006, "Enerģija: Iesācēja ceļvedis")

Populārzinātniskā grāmata iepazīstina ar enerģijas konceptu, sākot ar norisēm cilvēka ķermenī līdz tehnoloģijām un pētījumiem videi draudzīgākas un efektīvākas enerģijas virzienā.

 1. Pīters Hūbers, "Orwell's Revenge: The 1984 Palimpsest" (1994, "Orvela atriebība: "1984" palimpsests")

Rotaļājoties ar Džordža Orvela romāna "1984" atstāto mantojumu mūsdienu cilvēka domāšanā – priekšstatu par tehnoloģijām kā potenciālu draudu cilvēcībai –, grāmatas autors iztēlojies romāna notikumus no datora skatpunkta.

 1. Maikls Sukjangs Čve, "Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge" (2001, "Racionālais rituāls: Kultūra, koordinācija un vispārējas zināšanas")

Spēļu teorija rāda, ka, lai koordinētu darbību, cilvēku grupai jāvienojas par "vispārējām zināšanām" jeb – lai cilvēks gribētu iesaistītos spēlē, viņam jābūt pārliecinātam, ka arī pārējie dalībnieki vēlas to darīt. Grāmatas autors izmanto šo konceptu, lai analizētu sociālos rituālus dažādās kultūrās un vēstures periodos.

 1. Ibns Kalduns, "The Muqaddimah: An Introduction to History" (1377)

Pētnieki uzskata, ka arābu vēsturnieka Ibna Kalduna 14. gadsimtā sarakstītais darbs ir viens no pirmajiem, kas aplūko tādas tēmas kā vēstures filozofija, socioloģija, demogrāfija, kultūras vēsture, sociālais darvinisms, ekoloģija un ekonomika, kā arī mēģina iezīmēt universālās vēstures līnijas.

 1. Īens Benkss, "The Player of Games" (1988, "Spēlētājs")

Skotu zinātniskās fantastikas rakstnieka Īena Benksa romāna galvenais varonis ir atzīts galda spēļu meistars. Noguris no vieglajiem panākumiem, viņš piekrīt aicinājumam doties uz tālu impēriju, kurā cilvēka sociālo stāvokli un politisko statusu nosaka, izmantojot sarežģītu spēli ar nosaukumu "Azada".

 1. Eula Bisa, "On Immunity: An Inoculation" (2014, "Par imunitāti: Vakcinācija")

Pati būdama māte, grāmatas autore pievēršas cilvēku bailēm no valdības, medicīnas iestādēm un tā, kas varētu atrasties viņu bērnu elpotajā gaisā, ēdienā, zālēs un vakcīnās, norādot, ka neviens nevar imunizēt sevi un arī savus bērnus pret pasauli.

 1. Deivids Doičs, "The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World" (2004, "Bezgalības sākums: Izskaidrojumi, kas maina pasauli")

Savā grāmatā fiziķis Deivids Doičs attīsta domu, ka zinātniskiem izskaidrojumiem ir fundamentāla nozīme cilvēces pastāvēšanā un to pastāvīga uzlabošana ir veiksmīgu sabiedrības centienu pamatā.

 1. Henrijs Kisindžers, "World Order" (2014, "Pasaules kārtība")

Kādreizējais diplomāts un ASV ārpolitikas vadošā personība Henrijs Kisindžers savā grāmata analizē vienu no 21. gadsimta lielākajiem izaicinājumiem – vienotas starptautiskas kārtības iespējamību pasaulē, ko šķeļ pretrunīgas vēsturiskās perspektīvas, vardarbīgi konflikti un ideoloģiskais ekstrēmisms.

 1. Džons Gertners, "The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation" (2012, "Ideju fabrika: Bella laboratorija un amerikāņu inovāciju zelta laikmets")

Grāmata vēsta par Bella laboratoriju ASV – vienu no 20. gadsimta lielākajiem un labākajiem inovāciju un pētniecības centriem pasaulē, kurā tapuši astoņi ar Nobela prēmiju apbalvoti zinātnes sasniegumi.

 

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori un izmanto reģistrēta lasītāja priekšrocības - vērtē, komentē un veido rakstu arhīvu!

Satori
Satori
Pieraksties!
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!