Vadlīnijas autoriem


Interneta žurnāla "Satori.lv" redakcija, veidojot žurnāla saturu, publicē gan redakcijas izraudzītu autoru rakstus, gan arī pašu autoru piedāvātus rakstu darbus. Nereti mēs saņemam jautājumu, kādam ir jābūt rakstu darbam, lai tas tiktu publicēts interneta žurnālā "Satori.lv". Tieši tāpēc formulējām vispārējas vadlīnijas, kas var noderēt ikvienam, kas vēlas kļūt par "Satori.lv" autoru.

 • Redakcija pieņem iepriekš nepublicētas esejas par dažādām kultūras tēmām, komentārus par aktuāliem notikumiem un tendencēm sabiedrībā, recenzijas par izstādēm, izrādēm, filmām, grāmatām un koncertiem, kā arī daiļliteratūru.
 • Eseju un komentāru teksta vēlamais apjoms ir no 6500 līdz 10 000 zīmēm, recenziju – no 6500 līdz 7500 zīmēm; dzejas publikācijām mēs pieņemam 4 līdz 10 dzejoļu lielu kopu, bet prozas publikācijām – 5000 līdz 15 000 zīmju garu tekstu.
 • Darbiem jābūt labi strukturētiem, pareizā latviešu valodā, ievērojot pareizrakstības normas, ja vien atkāpe no tām nav būtiska darba estētikas vai stila sastāvdaļa. Mēs aicinām izvairīties no liekvārdības, nepamatoti vai pārmērīgi lietotas vienkāršrunas, profesionālā žargona un blīva profesionālu terminu lietojuma. Autora domai jābūt skaidrai un argumentētai. Iesakām neaizmirst par konkrēto, runājot par abstraktām un teorētiskām tēmām, un otrādi – runājot par konkrēto, nepazaudēt ideju.
 • Viens no interneta žurnāla "Satori" mērķiem ir aicināt lasītājus patstāvīgi domāt, tāpēc priekšroka tiek dota oriģinālam skatījumam uz aplūkoto tematu un tādai pieejai, kas veicina diskusiju. Atvērtība un iecietība pret atšķirīgu viedokli tiek uzskatīta par vēlamu.

Ar autoriem par interneta žurnālā "Satori" publicētajiem darbiem tiek slēgti autoralīdzību līgumi un izmaksātas autoratlīdzības, ja vien līgumā nav paredzēta cita vienošanās.

Darbus var sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] vai kādam no interneta žurnāla "Satori" redaktoriem personīgi.

Darbiem jābūt noformētiem Word dokumentā un pievienotiem konkrētā e-pasta pielikumā.

 

Interneta žurnāla "Satori" autoru ētikas kodekss


 • Brīvi, neatkarīgi mediji, kā arī jebkura indivīda tiesības brīvi paust savus uzskatus un idejas ir demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanas priekšnosacījums – un "Satori" izdevējs biedrība "Ascendum" aizstāv vārda un mediju brīvību.
 • Izdodot interneta žurnālu "Satori.lv", biedrība "Ascendum" aizsargā žurnāla redakcionālo neatkarību un nepieļauj tās apdraudējumu.
 • "Satori" un autori ciena savu lasītāju, skatītāju un klausītāju tiesības zināt patiesību par notikumiem, kas viņiem šķiet nozīmīgi un interesanti.
 • "Satori" redakcija un autori nedrīkst publicēt informāciju, par kuras ticamību nav pārliecības.
 • Autors nedrīkst izmantot savās publikācijās citu radītu materiālu bez atsaucēm uz to. Plaģiātisms nav pieļaujams.
 • Autora komentāri nedrīkst balstīties uz nepatiesiem faktiem vai sagrozītu informāciju.
 • Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, jādod iespēja arī viņam paust savu viedokli.
 • Autoru pieļautās kļūdas ir jālabo pēc iespējas ātri un pilnīgi.
 • Saturā izmantotajiem faktiem jābūt skaidri un saprotami nošķirtiem no komentāriem un viedokļiem.
 
Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori un izmanto reģistrēta lasītāja priekšrocības - vērtē, komentē un veido rakstu arhīvu!

Satori
Satori
Pieraksties!

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!