kuģis
pirms 4 gadiem
Jā, jā, etniskās kategorijas piepeši nokrita nogaisa kaut kur ap 19.gs. vidu, kamēr autora izvēletais historiogrāfiski sociālais skatījums (proti, zemnieks kā sociāli reducēta, attautota kārta) arī ir vismaz 100+ gadu vecs, kaut gan viņš visu laiku tur par 21.gs, ka jābūt laikmetīgiem utt.
Zini, kas ir laikmetīgi? Beigt visu reducēt uz “sociālo” momentu. Vai pretnostatīt, mākslīgi nošķirt etnisko no sociālā (raksturīgi modernitātei). Šeit, piemēram, viskliedzošākais un nepamatotākais apgalvojums ir, ka latvieši vācus “pēkšņi” saka uzskatīt par svešajiem 1. PK laikā, propagandas rezultātā. Un vispār viss latviešu nacionālisms, pašapziņa utt ir tikai cara administrācijas viltīgo manipulāciju sekas. Kur tik naivi? Cik ļoti jānicina sava tauta, lai to uzskatītu tikai materiālu, “lumpeni”, uz ko nemitīgi formējoši iedarbojas visādi ārēji spēki, bet pašai jāiztiek bez jebkāda, kā laikmetīgi saka, “agency”. Acīmredzot, autors historiogrāfiski, savos vēstures spriedumos, ir tikpat provinciāls, tikpat Skroderdienas Silmačos, cik arī sava estētiskajā izpratnē.

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
"Tā nu pētījumā "Topografische Nachrichten von Lief und Estland" (1774) ir rakstīts: "Zemes iedzīvotājus dala divās kārtās: vācos un nevācos. Zem pēdējiem saprot dzimtļaudis vai zemniekus. Kas nav zemnieks, to sauc par vācieti, kaut arī tas neprot ne vārda vāciski. Pie šīs vācu kārtas pieder muižnieki, literāti, namnieki, amatnieki, brīvi dzimušie kalpotāji, pat brīvlaistie dzimtcilvēki, tiklīdz viņi sava iepriekšējā apģērba vietā uzvelk vācu drēbes." " - jūtu , ka man trūkst akadēmiska atspēriena, lai strīdētos pretim. Tāpēc tikai vienkārši jautājumi;
nr1 vai 1774.gada darbu ''pētījumu" šodien varam ar pārliecību uzskatīt par pētījumu? Vai varam šo pētījumu likt blakus šodienas pētījumiem, vai tomēr to uzskatīt tikai par vienu no avotiem , patiesi - vienu no ...?
nr2- vai varam iedomāties vācbaltiešu dižciltīgos sevi pielīdzinām vācu amatniekiem, tirgotājiem utt? Kaut vai Mēdemu dižciltības problēmas Hercogam Pēterim izprecinot meitu Doroteju, vai vēl pirms tam - Ernsts Johans Bīrons pat nebija Kurzemes bruņniecības matrikulā.
nr3 - Jā un tie diezgan bieži dzirdētie apgalvojumi , ka Bīrons patiesībā esot latviešu izcelsmes, kā jau daudzi citi dižciltīgie vācu bruņinieki. Tik ļoti gribu beidzot melns uz balta izlasīt liecības , kuras apstiprina šos apgalvojumus.
Manā sapratnē tie ir tikpat baltiem diegiem šūti, kā tie, ka visi esam baronu ārlaulību bērnu vai pirmās nakts tiesību bērni. Viena vienīga dižciltīgā latviešu tauta, kaut gan - nu bija smukas tās latvietes , un tagad vēl ir - neviens jau to gluži kategoriski nenoliedz, tomēr tomēr - zinātnes paliek zinātne

jurniece
pirms 4 gadiem
Nešķiet, ka izcelsme ir tas svarīgākais šajā kontekstā. Saprast šīs cilvēku grupas nozīmi Latvijas vēsturē, attiecību ar "vietējiem" cēloņus, sekas. Paralēles ar pad.laika ienācējiem. Un galvenais, saprast, ka nekas nav viennozīmīgi. Manuprāt, šīs dažādības, neviennozīmības un tāpēc traģisma parādīšana, būtu teātra uzdevums, nevis mēģinājumi dot skaidru atbildi, kurš labais, kurš sliktais.

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
Kapēc nē? Tieši ir izšķirīgi svarīgi, jo vācbaltu asinis ir arī mūsu asinis, nu labi - kopš okupācijas laikiem kārtīgi atšķaidītas, bet tomēr. Tā ir mūsu vēsture. Kāpēc lai to nepētītu un lai tas nebūtu svarīgi?
To mēdz saukt par muižu laiku folkloru, bet ir tik daudzi latvieši , kuri apgalvo, ka viņu sencis ir bijis tādas un tādas muižas barons. Nesen viena slavenība man to atkal apgalvoja.
Bet mazāka slavenība Juris Millers raksta dzimtas grāmatu, ka viņš ir Eginka pēctecis , t.i. - braona Kniges ārlaulības dēla - slavenā mākslinieka - pēctecis.
Par Staņislavu Rozi , ai vispār tik daudziem mūsu kultūras cilvēkiem , to pašu Blaumani taču arī raksta un runā ...
Vai tā pati Elizabete Reke, Dorotejas pusmāsa, Eiropas līmeņa cilvēks - sabiedrības dāma. Par saviem gadiem Jaunpilī viņa stāsta, ka devusi naudu un siltas drēbes nabaga kalpu bērniem, kuri visi kā izspļauti bijuši pēc lielkunga sejas un līdzības.
Manī arī rit vācu asinis. Vismaz manas dzimtas leģenda ir tāda. Arhīvos jau tādas lietas ne vienmēr atradīsi.
Vēsturnieks Apals, tagad Buks un vēl loti daudzi apgalvo, ka vācbaltieši nebija nekādi vācbaltieši , bet latvieši. Nu kāds vārbūt, nestrīdos, nevaru to zināt, bet ka vairāk jā, nekā nē - kaut kā grūti man tam vienkārši noticēt. Gribas par to akadēmisku pētījumu izlasīt. Tad es varētu padoties.

Kurš labais , kurš sliktais ir būtiski svarīgi. Kāpēc Ulmanis nicināja vācbaltu mantojumu, visu vācisko nīdēja laukā acis nemirkšķinot un vāciešu aizbraukšanas laikā sludināja - uz neatgriešanos ?!
Kāpēc padomju laikos viss vāciskais , kas vēl no ulmaņlaikiem bija palicis tika iznīdēts, kā saka - ar kadiķi izkvēpināts?
Esmu salīdzinoši daudz muižu apceļojusi un ar cilvēkiem runājusi. Visi saka - nav materiālu , nav vēsturisku liecību , pat arhīvos ir ļoti maz liecību.
Bija raidījums par Varakļāniem - kundze - muzeja darbiniece - ja nemaldos Terēze Broka pati brauca pat uz Ukrainu un pētīja tur arhīvus un bagāta brauca mājās un tagad muižai ir cits - dzīvs gars.

Mannerheims - SOMU SOMS NR 1 VISOS LAIKOS bija 10 gadus Apriķu muižas īpašnieks. Somijas valdība Cērmanes kundzei nez cik tur apbalvojumus pasniedza par viņu kunga "augšāmcelšanu"

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
biju Tāšu muižā , Juris Zviedrāns stāsta - nu Bīrons, to taču jūs saprotiet, ka viņš bija latvietis.
Negribēju strīdēties, ne saprotu, ne nesaprotu - nezinu. Varbūt Zviedrāns zin, tad tādiem cilvēkiem vajag piešķirt naudu zinātnisku publikāciju sagatavošanai un pubicēšanai .
Mēs bļaujam, ka vajag naudu, lai literāti vizinātos pa pasauli, bet visi klusē , ka naudu vajadzētu mūsu pašu vēstures pētniecībai.
Kā tādi zombiji ...

jurniece
pirms 4 gadiem
"Domāju, ka uz skatuves to nemaz nevar atainot." Domāju, ka atainot var. Jautājums ir aktieru un režisora meistarībā. Domāju tieši tajā ir problēma, nevis kārtējo reizi sludinātajā "publikas negatavībā", kas ,acīmredzot, ir nedaudz inteliģentāka interpretācija bieži un dažādā sakarā no "intelektuāļiem" dzirdētajam "tautas stulbumam". Teātra vēsturē ir piemēri, kad tieši izrāde liek sabiedrībai mainīt savus priekšstatus par apkārt notiekošo, vēsturi. Kad izrāde apsteidz savu laiku, nevis gaida, kad "publika būs gatava". Uzskatu, ka izrādes domas izpratnē nozīme ir publikas iepriekšējai sagatavotībai, garumam, saturiskai atbilstībai avotam vai precīzai vēsturiskai atbilstībai. Tikai un vienīgi režisora un aktieru meistarībai.

Sunflower W
pirms 4 gadiem
Es izrādi sapratu bez īpašas sagatavotības, jo esmu pieradusi domāt. Par Baltiešu gredzenu ļoti labi uzrakstīja Normunds Akots Vasaras teātra refleksijās www.la.lv

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
man vienmēr svarīga ir konkrētība , skaidrs, ka domāt un izdomāt katrs var kaut ko , ja nu galīgi nepatīk vai no sajūsmas, ka patīk - kaut kas aizdambējas - tad cita lieta, bet ...

bet , piemēram, tas pats Fēgezaks mazāk, bet Blankenhāgens ļoti izteikti pauda, ka labie latvieši ir tikai pakalpīgie iztapīgie latvieši - un ja to saliku kopā ar A.Niedras domu par vācbaltiešu aristokrātiju, kura sevi nespēja/negribēja identificēt ne ar vācbaltu, ne valsts vāciešu, ne ar latviešu pilsoniskajām aprindām vai nāciju kopumā, tad uztvert Kairiša pausto par drāmu vai traģēdiju es nespēju un Vāgners manā vērtējumā tur pilnīgi nevietā un vispār visa luga man tāds plaģiāts, steigā uzcepts .
Kaut gan - par 101% piekrītu, ka vācbaltu vēsture ir mūsu vēsture un par to ir obligāti ir jāraksta un jāreflektē, jo vairāk jo labāk. Tikai - gribētos tā godīgi , ka to dara

Sunflower W
pirms 4 gadiem
Man vienkārši nav tik daudz laika rakstīt tādus traktātus. Tā kā nereti tas nav argumentu trūkums, bet laika trūkums argumentēt.

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
mēs jau šo loku vispār esam izgājušas un atkārtot nav jēgas ; man slinkums meklēt un likt atsauci, bet žurnālā IR bija Zanes Radzobes recencija par šo Kairiša izrādi un tā nu bija tā reize, kad piekritu katram, pilnīgi katram ZR vārdiņam
Jā - Tavas sajūtas - tās transcendentālās , kuras tu pieminēji - es neesmu aizmirsusi, bet man tā izrāde pārāk nepatika, lai es ietu otreiz un skatītos un domātu vai es uz šo izrādi varu paskatīties citādāk, kā saka - tīru prātu

starp citu - kāds puisis ieteica noskatīties filmu FANGSCHUSS , mēģināju, bet nevarēju tā emocion ali sāņemties - tas bija ziemā, jau tā tumšs un viss slikti un tad vēl tā filma - bet vajadzētu - nekā daudz jau mums par šo laiku nav

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
ir vērts spriest par Jūsu viedokli -
Kairiša izrādi es pielīdzinātu abstraktai mākslai - tik daudz brīvas vietas iztēlei , interpretācijai -pat gauži pretrunīgai un tad paša Kairīša tādam , manā vērtējumā, absolūti nepamatotam kareivīgumam , ka nu lūk - nelgas čekistainie latvieši, kuri neko nezin un zināt pat vācbaltiešiem negrib, bet tieši tā ir mūsu vēstures labākā daļa, labākais , kas ar mums noticis.

Man izrāde nepatika tieši šīs daudznozīmības un tāda kā nepārejoša pārmetuma mums latviešiem - dēļ - redz kā šie cieta un redz
kā latvieši šos iznīcināja. Šī abstraktā tēlainība, ko es saucu - ar dakšām debesīs - tā nav mana.

Laikam esmu jau ieņemta tiešajā runā un tikai to tā īsti spēju saprast.

Jaunā Latvijas valsts jau būtībā varēja pastāvēt tikai un vienīgi atņemot vācbaltu īpašumus. Kaut vai visi tie meži, kurus tūlīt izcirta un notirgoja un dabūja zeltu. Tie jau bija vāciešu - labi - latviešu mežkopju, bet vācu kungu audzēti un apsaimniekoti.
Tāpēc jau Ulmanis necieta viņus un iznīcināja vācbaltu vēsturi - ka ne smakas no tā

jurniece
pirms 4 gadiem
"Jaunā Latvijas valsts jau būtībā varēja pastāvēt tikai un vienīgi atņemot vācbaltu īpašumus". No kurienes tāds secinājums? Un tas jau laikam nenozīmē, ka to visu vajadzēja atņemt ar varu un pašus izdzīt no paaudzēs iekoptiem dzimtu īpašumiem.

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
labi, ko tur daudz ...
Tik ļoti loti vajadzētu pētījumus un publikācijas par mūsu vēsturi.
Jā vajadzēja atņemt, tā nebija taisnīga sabiedrība, bet - kā tai atņemšanai vajadzēja notikt - tas gan ir diskutējams. Varbūt vajadzēja atstāt īpašumos visus muižu kompleksus, nevis 50 , bet 100 ha zemes , nezinu - droši vien, ka nevajadzēja tik plikus tos vācbaltu kungus noplēst.
Nezinu, kā vajadzēja , skaidrs, ka vecā kārtība taisnīga nebija. Bet tā kā tagad - kad tādas vērtības aiziet bojā ....
Dēringa grāmatā ir aprakstīts , kādas tik DA VINČI un Rafaela un kādu tik vel klasiķu gleznas nebija šo kungu mājās, tai pašā Jaunaucē, piemēram
Un pirmskara Latvijā vācbaltu minoritāte bija pati organizētākā, pati izglītotākā un ietekmīgākā. Bet lai tā nopietni argumentētu , man trūkst zināšanu

Gunita Poldme
pirms 4 gadiem
Zinu baltvāciešus, kas ir baltieši ar vācu saknēm. Kas ir vācbaltieši? Tiešais tulkojums no vācu valodas? Tad jau turpināsim - viens un divdesmit etc?

Skaisle Jatalniece
pirms 4 gadiem
manā vērtējumā ar vācbaltiešiem un baltvāciešiem ir tāpat kā ar ebrejiem un žīdiem , t.i. -
teikt žīds skaitās slikti, jo tā nacisti sauca ebrejus , bet ebreji latviešiem ir tikai un vienīgi tie , kuri ienāca Latvijas teritorijā kopā ar padomju okupācijas karaspēku. Mulsinošāku visu padara fakts, ka paši ebreji = žīdi lieto gan vienu, gan otru vārdu. Piemēram, vakardien L. Žurginas filmā par Kazu , kas kāpa debesīs pats žīds lieto vārdu žīds.

Baltvācieši ir padomju historiogrāfijas termins. Ideologiski pareizi būtu lietot vācbaltieši, tas esot Rietumu vēsturnieku termins. Bet - tā gluži arī nav. Paši vācu pētnieki nereti lieto šo Baltdeutschen un arī vakardien noklausījos raidījumu - un arī tajā lieto gan vienu , gan otru terminu.
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/augstak-par-zemi/rosiga-zinasanu-glabasanas-vide-academia-petrina-biblioteka-jelg.a120659/

jurniece
pirms 4 gadiem
Manuprāt, šo terminu jau agrāk te kāds skaidroja, bet diemžēl neatceros kas un kad. Iespējams, rakstā pieminētās šīs pašas izrādes recenzijas sakarā.
 ATGRIEZTIES UZ RAKSTU

PĒC TĒMAS SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!