Viljams Adolfs Bugro "Eņģelu dziesma", 1881
 
Sabiedrība
20.12.2017

Un cilvēkiem labs prāts

Komentē
14

Sekularizēts ķecera sprediķis par Ziemassvētkiem, olšūnām un seksu [1]

Man patīk Ziemassvētki (Kristus dzimšanas svētki). Dažreiz liekas, ka Dievs sūtīja Jēzu, lai cilvēcei būtu iespējā svinēt Ziemassvētkus – ar eglēm, dāvanām un svētku sajūtu. Ziemassvētki ir ģimenes svētki. Baznīcās ticīgos sagaida betlēmītes [2], kur var paskatīties uz jaundzimušo bērnu Jēzu, viņa māti Mariju un it kā tēvu Jāzepu. Svētā ģimene, kurai vajadzētu būt tradicionālas ģimenes piemēram, patiesībā ir ļoti īpašs piemērs, piemērs, kuram nav nekādas saistības ar "tradicionālo ģimeni". Paskatīsimies, ko mēs varam iemācīties šajos Ziemassvētkos.

Piemēram, ko Dievs saka par olšūnu ziedošanu? No vienas puses, Bībelē nekas nav rakstīts par olšūnu ziedošanu vai nodošanu citu personu rīcībā. Tāpat arī nekas nav rakstīts par to, no kādām sievietēm olšūnas vajadzētu iegūt, ja tāda nepieciešamība būs. Bet, ja kaut kas nav rakstīts Bībelē, vajag skatīties, kāda ir Dieva vai citu Dievam uzticīgo personu rīcība. Ko darīja Dievs, kad viņam bija nepieciešama olšūna, lai nodrošinātu savam Dēlam iemiesošanos? Kādu sievieti viņš izvēlējas olšūnas ziedošanai? Viņš izvēlējas Mariju, kura ne tikai nebija nevienu reizi dzemdējusī, bet bijusi arī nepilngadīga jaunava. Tātad – nepilngadīga, nedzemdējusi meitene. Dievs izvēlējies nedzemdējušu meiteni par olšūnas ziedotāju, bet deputāti uzskata, ka olšūnu donoriem jābūt dzemdējušām sievietēm. Ir acīmredzama pretruna ar Dievu. Latvijā deputāti nostājas pret Dieva izvēli, pret Dieva gribu. Viņi, lemjot par olšūnu ziedošanu, nonievā Dieva izvēli un Jaunavu Mariju. Tādi laiki ir pienākuši, pēdējie laiki. Es nezinu, kāpēc vietējie kristieši, vai vismaz tie ļaudis, kas sevi sauc par kristiešiem, nenostājas pretī šādai Dieva gribas ignorēšanai. Iedomājieties, ja Dievs rīkotos kā deputāti, iespējams, pestīšanas vēstures nebūtu. Dievišķais "in vitro" nenostrādātu. Dievs nav demokrāts – viņš neizvēlas visas sievietes, Dievs nav deputāts – viņš neizvēlas dzemdējušas sievietes, Dievs ir Dievs – viņš kā olšūnas donoru izvēlējās nedzemdējušo meiteni. Redzam, ka Ziemassvētki ir pat politiski aktuāli mūsu valstī.

Lasot Hamletu, var likties, ka dāņu princis bijis jauns puisis, bet patiesībā viņam bija 30 gadu. Skatoties uz Jaunavas Marijas bildēm un svētbildēm, var likties, ka Marija bija skaista, baltādaina, pilngadīga āriešu sieviete (iespējams, skandināvu izcelsmes), kura dzemdēja balto Jēzu. Bet patiesībā Marija bija nepilngadīga meitene no Tuvajiem Austrumiem. Kā vienā katoliskajā dziesmā dziedāts: "Esi sveicinātā, maza jūdu meitene!" Marija bija gan maza meitene, gan jūdu meitene. Dievs piedzima no nepilngadīgas meitenes. Nepilngadīga meitene bija stāvoklī. Marija dzemdēja, iespējams, četrpadsmit gadu vecumā. Tajos laikos Marijas vecums bija atbilstošs. Marija nebija jaunākā no pasaules meitenēm, kas iznēsāja bērnu, viņa dzemdēja, bija saderināta vai izdota pie vīra. Arī tagad ir valstis, kurās tas uzskatāms par "normu". Mūsdienās "Asociācija ģimene" to visdrīzāk uzskatītu par piemēru jauniešu netiklībai un morālam pagrimumam. Nepilngadīga un stāvoklī? Kur skatījās vecāki un skolotāji? Bet ir "Asociācija ģimene" un ir Svētā ģimene. Starp nepilngadīgo Mariju, topošo Dieva māti, un citām nepilngadīgām meitenēm grūtniecēmir milzīga atšķirība, jo citas meitenes nedzemdē Dieva dēlus. Tāpat Marija ir unikāls gadījums, jo viņa palika stāvoklī bez seksuālām attiecībām. Citām nepilngadīgām meitenēm stāsts ir atšķirīgs. Kur nav seksa, tur nav grēka, bet, kur ir sekss, tur ir grēks. Loģika vienkārša: Jēzus piedzima bez grēka, bet pārējie piedzimst grēkā. Bet visas šīs lietas par Mariju uzzinājām "post factum", kad šis stāsts tika sacerēts. Jo tas, ko redzēja cilvēki, tolaik skatoties uz nepilngadīgo Mariju, bija tas pats, ko redzam tagad, skatoties uz nepilngadīgo Daci, Baibu vai Dženiferu. No vienām ģimenēm tādas Marijas padzītu, citās ģimenēs nogalinātu, jo tas būtu goda noziegums, kādās pateiktu: "Pati vainīga."

Te ir dažas nianses. Mēs jau zinām: Dieva eņģelis pateica Marijai, ka viņa dzemdēs dēlu un Marija atbildēja: "Lūk, es esmu Kunga kalpone! Lai man notiek pēc tava vārda." Piekrišana. Dzemdēt bērnu. Turklāt vēl Dieva dēlu. Bet te būs paradokss ar piekrišanas vecumu. Ikviens pedofils jau stāsta, ka meitene pati gribēja, vienalga, vai viņai ir divpadsmit vai četrpadsmit gadu. Te mums atkal vajadzētu norādīt uz Marijas unikalitāti. Katoļi pat izgudroja īpašu mācību. Vienkārši runājot, tas izskatās šādi: mirstot pie krusta par cilvēces grēkiem, Jēzus ieguva žēlastību, ar kuras palīdzību cilvēki tika atpestīti no grēka. Dievs paņēma šīs žēlastības daļiņu un nosūtīja to pagātnē (jo Dievs atrodas ārpus laika un var manipulēt ar to) uz Jaunavas Marijas ieņemšanas brīdi, un viņa piedzima bez grēka. Saprotams, ka tāda meitene, kas ir tīra no grēka, var pieņemt lēmumus jau no dzimšanas, jo viņa atšķiras no citām meitenēm. Un Marija pieņēma lēmumu par to, ka viņa būs stāvoklī un dzemdēs. Piekrišanas jautājums Marijas gadījumā nav saistīts ar seksu. Tā vairāk bija piekrišana "medicīniskai manipulācijai", kuras rezultātā sieviete paliek stāvoklī. Bet ne visiem katoļiem tas, šķiet, ir skaidrs. Katoļu baznīca ir plaši pazīstama ar dzimumnoziegumiem pret bērniem, pedofilu priesteru piesegšanu, upuru iebiedēšanu un vainošanu. Iespējams, katoliskie pedofili patiešām uzskata, ka bērni ir spējīgi piekrist seksuālām attiecībām. Tomēr Marija nav piemērs tam, ka bērns var izteikt piekrišanu.

Marijai vajadzēja stāties fiktīvās laulībās. Sākumā viņa bija saderināta ar Jāzepu, kurš, nesaprazdams, kā Marija kļuva grūta, gribēja viņu atstāt. Bet, kad Dievs viņam bija atklājis, ka notikusi "medicīniska manipulācija", viņš turpināja dzīvot kopā ar Mariju. Izveidojot fiktīvas laulības. Īstais (vai bioloģiskais) bērna tēvs ir Dievs, un ir patēvs, kas audzina zēnu Jēzu, un tas ir Jāzeps. Katoliskajā izpratnē Marija un Jāzeps dzīvoja bez seksuālām attiecībām, kā brālis un māsa. Par Jāzepu ir vairākas versijas. Ir versija, ka viņš bija vīrietis gados. Marija tādā gadījumā būtu kaut kas līdzīgs viņa mazmeitai. Šajā versijā ideja ir tāda, ka tiek atrisināts Jāzepa seksualitātes jautājums. Viņam šajā vecumā nebija seksuālo vēlmju, tādēļ Svētajā ģimenē seksa nebija. Bet citā versijā Jāzeps bija jauns vīrietis, kas, iespējams, bijis aseksuāls (varbūt aseksuālas personas var uzskatīt Jāzepu par savu aizbildni). Tādā gadījumā pēc katoliskās mācības Svētā ģimene bija aseksuālo personu ģimene. Bet varbūt Jāzeps bija vīrietis ar seksuālām vēlmēm pret sievu, kuras dēlu viņš audzināja, bet viņš ar tām cīnījās. Jo it kā seksu izgudroja Dievs, bet šajā konkrētajā ģimenē tas nebija vajadzīgs.

Tagad, kad esam mazliet vairāk uzzinājuši par procesiem, kas notiek cilvēku organismā, varam ieraudzīt, ka tradīcija mums norāda uz to, ka bija paņemta Marijas olšūna un tad brīnumainā veidā Dievs radīja pilnīgi jaunu spermatozoīdu, ar kuru brīnumainā veidā bija apaugļota Dievmātes olšūna. Dievišķais "in vitro". Šāda interpretācija izsauc vairākas teoloģiskas problēmas. Piemēram, vai šajā versijā Jēzus ir īstais cilvēks. Nebūtu jau nekādas problēmas (un nav), ja Marija būtu Jēzus māte, bet Jāzeps būtu Jēzus tēvs. Un viņi visi arī veidotu ģimeni, tradicionālo ģimeni, neņemot vērā Marijas vecumu. Un, kad Jēzum teica: "Tava māte un brāļi meklē Tevi," [3] nevajadzētu gudrot, kā padarīt viņus – Jēzus brāļus un māsas – par brālēniem vai pusbrāļiem un māsīcām vai pusmāsīcām. Šeit vajag norādīt, ka protestantiem nav nekādu problēmu ar Jēzus brāļiem un māsām. Viņi pieņem faktu, ka Jēzus bija pirmdzimtais, pēc kura Svētajā ģimenē dzima citi bērni, dzima no mātes Marijas un tēva Jāzepa. Neviens nezina, ko nozīmē būt Dieva dēlam. Un man liekas, ka Jēzus dievišķība nekādā veidā nav atkarīga no tā, vai viņš piedzima dievišķā "in vitro" rezultātā vai ne. Te nav vietas konkurencei, pat ja Dieva dēlam Jēzum bija gan māte Marija, gan tēvs Jāzeps, gan debesu Tēvs.

Un, kad mēs skatāmies uz ģimenes modeli, ko mums piedāvā tradīcija, mēs redzam, ka šajā modelī ir viss, no kā mūsdienu Latvijas baznīca cenšas izvairīties. Par olšūnu donoru izvēlēta nedzemdējusi sieviete. Dieva surogātmāte ir nepilngadīga meitene. Dievišķā "in vitro" manipulācija. Bērna dzimšana bez seksuālām attiecībām. Svētā ģimene ir jūdi no Tuvajiem Austrumiem, kas atrodas fiktīvā laulībā, lai piesegtu grūtniecību. Svētajā ģimenē nedzimst bērni, un starp laulātajiem nav seksuālu attiecību. Laulāto aseksualitāte vai savas seksualitātes noliegšana. Un tas viss tiek pasniegts kā tradicionāla ģimene.

Bet ar ko pabeigsim stāstu? Pēc Jēzus dzimšanas Svētā ģimene kļuva pa bēgļiem, kuriem vajadzēja skriet projām no Betlēmes, jo Herods pavēlēja nonāvēt visus Betlēmes bērnus, lai iznīcinātu Jēzu. Marija un Jāzeps kopā ar Jēzu devās uz Ēģipti. Tuvo Austrumu reģions vienmēr bijis nestabils. Gan toreiz, gan mūsdienās. Un dažādu iemeslu dēļ cilvēki un pat Dieva dēls kļuva un kļūst pa bēgļiem. Kādēļ viņi nedevās uz Latviju? Varbūt tādēļ, ka Latvija nav iebrauktuve. Un Latvijā Jēzum, Marijai un Jāzepam vietas neatrastos? Izņemot gadījumu, ja viņi būtu statuetes betlēmēm. Iespējams, ja "Sacra familia" pastaigātos pa Rīgas ielām, tad sveicienus tai gribētu nodot tēvijas sargi. Un baznīcā uz tiem skatītos aizdomīgi, nesaprotot, kas tie tādi ir. Arābi? Jūdi? Bēgļi? Musulmaņi? Teroristi? Ko viņi dara mūsu baznīcā? Dažreiz liekas, ka tas jaunākais no ģimenes jūsu baznīcā uzturas ļoti reti. Marija, Jēzus un Jāzeps nebija musulmaņi, bet viņi nebija arī kristieši. Mēs jau nezinām, varbūt Jēzus arī mūsdienās ir bēglis, nav kristietis, nāk no Tuvajiem Austrumiem, tiek dzīts un nogalināts.

Tādēļ Ziemassvētki ir brīnumu laiks: tie paredz, ka daudzas lietas ir pilnīgi citādākas, nekā mums gribētos. Priecīgus Ziemassvētkus!

 

[1] Šis raksts ir uzrakstīts brīvā formā, bet ikvienam apgalvojumam, pieņēmumam vai kritikai ir teoloģisks pamatojums. Ziemassvētku stāsts ir skatīts visvairāk katoliskās tradīcijas kontekstā.

[2] Īpašas vietas baznīcās, kurās saliktas Marijas, Jāzepa, ganu, dzīvnieku un austrumu gudro figūras. Tās pārsvarā tiek izveidotas Adventes sākumā, vispirms bez Jēzus, kuru silītē ieliek Ziemassvētkos. Šeit var noskatīties video ar misteru Bīnu un betlēmīti.

[3] Un ļaudis sēdēja ap Viņu un Viņam sacīja: "Redzi, Tava māte un Tavi brāļi, un Tavas māsas ārā Tevi meklē." (Marka 3:32)

Iļja Marija Boļšakovs

Iļja Marija Boļšakovs 2003. gadā pabeidzis LU Filozofijas maģistrantūru, vairākus gadus pasniedzis Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, interesējas par dzimumu līdztiesību un vardarbības pret sievietēm...

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
14

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!