Kultūra
31.05.2016

Tulkot vai netulkot, tāds ir jautājums

Komentē
0

Blaumanis franču valodā?

Vai iespējams, ka Latvijas simtgadē uz kāda Francijas teātra skatuves franču valodā tiek spēlētas Rūdolfa Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos"? Tas ir tulkotāja Nikolā Ozano (Nicolas Auzanneau) sapnis – iztulkot un izdot šo uz latviešu teātru skatuvēm visvairāk spēlēto lugu franču valodā, lai tā varētu ieņemt godam pelnīto vietu starp citiem Eiropas dramaturģijas klasikas darbiem.

Taču šim sapnim ir daudz šķēršļu. Aprīļa sākumā Ozano iesniedza paraugtulkojuma projektu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) konkursā, taču to nepieņēma, jo pieteikumā trūka būtiskas sastāvdaļas – nodomu protokola ar izdevēju, kas apņemtos tulkoto darbu izdot. Tas radījis tulkotājā neizpratni, jo iepriekšējos gados VKKF atbalstīja viņa paraugtulkojumu projektus – Jāņa Veseļa romāna "Dienas krusts" (La Croix du Jour) [1] un Jāņa Joņeva  romāna "Jelgava 94" (Metal) [2] tulkojumus – bez šādas vienošanās ar izdevēju. Taču, kā e-pasta vēstulē skaidro VKKF pārstāve Inga Blese, iepriekš minētajos gadījumos vienošanos ar izdevēju aizstājis tulkotāja "līgums par sadarbību ar Latvijas Literatūras centru, kas uzņēmās rūpēties par tulkojuma izdošanu".

Latvijas Literatūras centrs ir beidzis pastāvēt, tā funkcijas konkursa kārtībā Kultūras ministrija (KM) pērn sadalīja trīs organizācijām – Latvijas Rakstnieku savienībai (LRS), Starptautiskajai rakstnieku un tulkotāju mājai (SRTM) un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai (LGA). Viena no tā funkcijām – atbalsts Latvijas literatūras tulkošanai – ir uzticēta Latvijas Rakstnieku savienībai.

LRS pārstāve Jeļena Budanceva e-pasta vēstulē Ozano norāda: "Jaunās LRS atbalsta iespējas, kas ir stingri atrunātas līgumos ar naudas devējiem, neparedz tiešo atbalstu pilnu darbu tulkojumiem, kuriem nav skaidra publicēšanas nolūka." Viņa iesaka Ozano, ierasti līdzšinējai praksei, pieteikties VKKF radošajai stipendijai, "un pēc tam, iztulkojot darbu un atrodot izdevēju, var piedalīties LRS rīkotajos konkursos ārzemju izdevēju atbalstam, kuros – pēc nepieciešamības – var prasīt papildu finansējumu arī tulkotājiem, ja VKKF stipendija nesedza tulkotāja darbu pilnā apjomā". 

Vēstulē SRTM vadītājai Andrai Konstei Ozano izstāsta par iepriekšējo praksi un to, kāpēc atbalsts paraugtulkojumam ir tik svarīgs: "Ar LLC starpniecību agrāk bija iespējams sākt tulkot darbu bez līguma ar ārzemju izdevēju (manā gadījumā tā notika ar Joņevu un Veseli). Stipendija nebija liela, bet tas tomēr bija patīkams oficiāls atbalsts, kas turklāt bija arī nozīmīgs arguments, lai pārliecinātu izdevēju par darbu vērtību. Tas arī nedaudz palīdzēja apmaksāt kopijas, aploksnes, pastmarkas, braucienus uz Parīzi darbu promocijas nolūkā (lai atrastu izdevēju Joņevam un Veselim, es nosūtīju dosjē vairāk nekā 20 izdevējiem) [..]. Kā Jūs zināt, atrast izdevēju latviešu literatūrai vispār un klasiķiem it īpaši ir grūti, un vieglāk ir rīkoties tad, kad darbs jau ir iztulkots. Ar lugām un dzeju ir īpaši sarežģīti. Es tomēr domāju, ka tulkot latviešu klasiķus ir ārkārtīgi svarīgi, un vēl svarīgāk būtu iztulkot "Skroderdienas" Latvijas jubilejas kontekstā, un es to darīšu jebkurā gadījumā, bet tomēr, tomēr..."

Taču arī  SRTM vadītāja Andra Konste apliecina, ka SRTM nepiedāvā palīdzēt sameklēt izdevēju, un iesaka pieteikties VKKF radošajai stipendijai.

Aprīļa beigās Ozano saņem vēstuli arī no LRS vadītāja Arno Jundzes, kurš tāpat iesaka: "Kamēr nav droša izdevēja, noteikti vajadzētu pamēģināt iesniegt projektu radošajai stipendijai VKKF. Tur gan arī ir prasība – nodomu protokols ar izdevēju –, bet tas ir ļoti formāls un neuzliek izdevējam nekādu juridisku pienākumu. [..]. Manuprāt, lielākā daļa tulkotāju formāli sarunā ar kādu sev pazīstamu izdevēju nodomu protokolu, jo tai situācijā tāpat neviens nevar neko garantēt. [..]. Ja neņem literatūras konkursā, ir arī teātra nozares konkurss."

Sarakstē atkal iesaistās VKKF pārstāve Inga Blese un atgādina, ka VKKF radošā stipendija tulkojumiem pieejama TIKAI tad, ja atrasts izdevējs: "Saskaņā ar VKKF projektu konkursa noteikumiem, iesniedzot pieteikumu VKKF radošā darba stipendijai tulkojumam, projekta pieteikumam ir jāpievieno nodomu protokols ar izdevēju par tulkotā darba izdošanu (nolikuma punkts 5.2.13.). Bez tā VKKF stipendiju nevar piešķirt."

Uz tulkotāja jautājumiem, vai LRS ir pārņēmusi arī šo LLC funkciju – apņemšanos sameklēt izdevēju tulkojumam – un vai tā varētu palīdzēt atrast šādu izdevēju tepat Latvijā, kurš būtu gatavs parakstīt šādu nodomu protokolu, Arno Jundze atbild, ka zinot šīs sistēmas nepilnības un gribot mēģināt to sakārtot, bet pašlaik neko palīdzēt nevarot.  

Ozano piebilst: "Es gribētu, lai būtu tāda sistēma, kas patiešām palīdzētu tulkot un popularizēt mūsu literatūru frankofonajās valstīs – vislielākajā tulkotās literatūras tirgū Eiropā. 20 gados es esmu sapratis, ka problēma nav latviešu literatūras kvalitāte, bet gan konsekventas atbalsta UN jēgpilnas promotēšanas sistēmas trūkums."

Kā bija agrāk?

No pieejamajām LLC gada atskaitēm redzams, ka ar KM un VKKF finansējumu 2014. gadā atbalstīti 18 darbu paraugtulkojumi 5340 EUR apmērā, savukārt kopumā 44 757 EUR lielu atbalstu latviešu literatūras tulkojumu izdošanai ārvalstīs saņēmuši 15 izdevēji. 2015. gadā finansiāli atbalstīta 12 paraugtulkojumu tapšana (finansējuma apmērs nav norādīts), bet 38 400 EUR novirzīti izdevēju atbalstam latviešu literatūras darbu izdošanai ārvalstīs. Jāatgādina, ka pērn finanšu audits Latvijas Literatūras centrā atklāja ievērojamu līdzekļu iztrūkumu, centra vadība nevarēja uzrādīt atskaites par vairāku desmitu tūkstošu eiro izlietojumu. Nav arī skaidrs, vai tulkotāji un izdevēji atskaitēs uzrādītās summas patiešām ir saņēmuši. Piemēram, LRS vadītājs Arno Jundze apgalvo, ka vairāk nekā 5000 EUR par Māras Zālītes "Piecu pirkstu" izdošanu angļu valodā (Margitas Gailītes tulkojums) nācies samaksāt Rakstnieku savienībai.

Ir arī ārkārtīgi grūti izsekot LLC atbalstīto paraugtulkojumu tālākajam liktenim. Minētajās atskaitēs redzams, ka no 2014. gadā atbalstītajiem 18 paraugtulkojumiem nākamajā gadā izdošanai ārvalstīs atbalstīts tikai viens darbs – tie paši Zālītes "Pieci pirksti" angļu valodā. Savukārt atbalstu izdošanai saņēmuši darbi, kuru paraugtulkojumi iepriekšējā gadā nav tikuši finansēti, iespējams, daļa no tiem atbalstu saņēmuši iepriekšējos gados. Arno Jundze intervijā bilst, ka tas ir normāli, – lielākā daļa tulkojumu savu izdevēju meklē ilgu laiku, daudzi paliek vispār neizdoti. Bijušais LLC direktors Jānis Oga telefonsarunā saka: "Joņeva grāmatas tulkojums bija ideālais gadījums – Ozano [2014. gadā] saņēma [VKKF] stipendiju [paraugtulkojumam], LLC uzrunāja franču izdevējus, viens atsaucās un darbu izdeva."

LLC laikā izveidoto, tulkotājiem drošo sistēmu tagad vairāki nozares pārstāvji kritizē kā necaurspīdīgu un nesaprotamu, neesot bijuši skaidri finansējuma piešķiršanas kritēriji. Līdz ar funkciju pārdali finansējuma piešķiršanas "struktūra tiek veidota pārskatāmāka un saprotamāka", telefonsarunā saka SRTM vadītāja Andra Konste. Arno Jundze turpina: "Šobrīd ir pārejas periods, daudz kas ir neskaidrs," – bet viņš ir pārliecināts, ka sistēmu izdosies sakārtot.

Vai tagad ir labāk?

Līdz ar LLC funkciju pārdali daudz kas ir mainījies. LRS Izdevēju un tulkotāju atbalsta programmu koordinatore Jeļena Budanceva e-pasta vēstulē skaidro: "LRS konkursa kārtībā ir deleģētas funkcijas, kas ir saistītas ar Latvijas literatūras daiļdarbu popularizēšanu ārzemēs – LRS šajā sakarā atbild par datubāzes izveidi par Latvijas autoriem, ārzemju izdevēju atbalstu konkursu kārtībā, Latvijas literatūras pārstāvju (menedžeru un autoru) radošajiem braucieniem. LRS pārvalda LR Kultūras ministrijas un VKKF finansējumu, piešķirot to konkursa kārtībā ārzemju izdevējiem, kas vēlas izdot Latvijas daiļliteratūras darbus. Šajā gadā ir plānoti 2 VKKF konkursi (1 jau notika) un 4 KM konkursi (1 notika, 1 šobrīd ir atvērts). Tajos var piedalīties ārzemju izdevēji – juridiskās personas." Telefonsarunā Budanceva papildina: "LRS fokusējas uz galarezultātu – grāmatu." Līdz ar to VKKF finansējumu piešķir arī pilniem tulkojumiem, ja ir vienošanās ar ārvalstu izdevēju.

"2016. g. KM piešķirtais finansējums visām tām izmaksām, kas ir saistītas ar Latvijas literatūras izdošanu ārvalstīs, ir 127 000 EUR (ieskaitot gan pašus grantus grāmatu iespiešanai un pilnu darbu tulkojumiem, gan ekspertu komisijas atalgojumu un konkursa norises nodrošināšanu). Uz doto brīdi grantu veidā ir izdalīti 26 750 EUR 9 projektiem, kā arī tapuši 2 pilnu darbu tulkojumi," e-pasta vēstulē skaidro Budanceva. Viņa norāda, ka lielākā daļa (ap 94 000 EUR) KM finansējuma ir paredzēta izdevumiem angļu valodā un ir Londonas projekta finansējuma sastāvdaļa (Latvijas dalība Londonas grāmatu izstādē 2018. gadā), lai veiksmīgi sagatavotos dalībai tajā. Savukārt šogad "pieejamais VKKF finansējums Latvijas literatūras izdošanai ārvalstīs ir 54 000 EUR (ieskaitot ekspertu darbu un tulkojumus)", skaidro Budanceva. Šis atbalsts paredzēts tulkojumiem citās valodās, ne angļu. Pirmajā, jau notikušajā VKKF konkursā esot izdalīti 14 429 EUR 5 projektiem.

Paraugtulkojumiem LRS naudu pagaidām nepiešķir. LRS mājaslapā rakstnieciba.lv sadaļā "Granti" apakšnodaļā Grants for Translators teikts: "Šobrīd granti tulkiem nav pieejami. Mēs informēsim Jūs par turpmākām iespējām – sekojiet šai sadaļai, sākot no 15.03.2016."

Par atbalstu paraugtulkojumiem lemj Sadarbības jeb tā sauktā Memoranda padome – tā apvieno kopīgu Memorandu parakstījušās organizācijas – Kultūras ministriju, Latvijas Rakstnieku savienību, Starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju un Grāmatu izdevēju asociāciju. Padomes pārstāve, kas atbild par dalību grāmatu tirgos, Inga Bodnarjuka e-pasta vēstulē skaidro, ka paraugtulkojumi un pilnie tulkojumi tiek nodrošināti atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam:

  • no KM budžeta – 8850 EUR fragmentiem un 32 180 EUR pilniem tulkojumiem angļu valodā;
  • no VKKF līdzekļiem – 3000 EUR fragmentiem un 15 500 EUR pilniem tulkojumiem citā valodā.

Dalījums angļu un citās valodās tiekot veikts saskaņā ar VKKF un KM norādēm par izvairīšanos no dubultfinansējuma.

Bodnarjuka skaidro: "Tulkojamo paraugfragmentu ne-angļu valodā izvēle notiek mērķtiecīgi – lai nodrošinātu fragmentus Latvijas autoru dalībai, piemēram, starptautiskās grāmatu mesēs un nozīmīgākajos festivālos. Diemžēl finansējums ir ļoti ierobežots, līdz ar to rūpīgi tiek izvēlētas prioritātes – tās apstiprina memoranda padome. Pilno tulkojumu izvēle ne-angļu val. arī notiek mērķtiecīgi, izvērtējot pieprasījumu un iespējas, prioritāti, ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ dodot tiem tulkojumiem, kuriem ir ārvalstu izdevēja pieprasījums vai jau drošticams pamatojums, ka darbs tiks izdots (lēmumu apstiprina memoranda padome)."

Līdzīgi rīkojas, lemjot par atbalstu tulkojumiem uz angļu valodu, – izvēlas tos tulkojumu fragmentus, kuri vislabāk prezentētu Latvijas literatūru. "Tulkojamie paraugfragmenti angļu valodā tiek izvēlēti attiecīgi no:

  • katalogos "Books to Fall For" iekļautajām grāmatām (to atlasi veic Latvijas literārie aģenti sadarbībā ar Latvijas izdevējiem, nozares ekspertu komisiju, memoranda padomi, pamatojoties arī uz ārvalstu izdevēju izrādīto interesi);
  • rīkojot anglofono izdevēju vizītes un apkopojot viņu norādītos interešu laukus un latviešu autorus/darbus;
  • stenda saturā iekļautajām grāmatām,"

stāsta Bodnarjuka.

"Ņemot vērā, ka līdz šim paraugfragmentu tulkošanai bijis haotisks raksturs (vismaz to varam novērot no LLC daļēji pārņemtās tulkojumu fragmentu datubāzes), tad mēs šobrīd veidojam sistēmu stabilas tulkojumu bāzes izveidei, vienlaikus arī ceļot Latvijas literatūras kapacitāti un eksportspēju," turpina Bodnarjuka. "Piemēram, bērnu literatūras darbiem, ko izceļam kā ļoti svarīgu un spēcīgu sastāvdaļu Latvijas literatūrā, paraugtulkojumi sistemātiski nekad nav tikuši veidoti. Ir tikai dažas izdevēju pašu iniciatīvas. Līdz ar to šobrīd, lai vispār veidotu bērnu literatūras piedāvājumu ārvalstu tirgum, mēs sākam veidot paraugfragmentu tulkojumus bērnu literatūras katalogā iekļautajiem darbiem praktiski no nulles. Pretējā gadījumā mēs vispār varam nemaz uz Boloņas grāmatu tirgu nebraukt.

Līdzīga sistēma ir arī ar pilno tulkojumu pasūtīšanu – tā kā finansējums ir ierobežots, tad primāri tiek veidoti pilnie tulkojumi tiem darbiem, kur ir pamatots apliecinājums no ārvalstu izdevēja par viņa interesi un vēlmi darbu izdot. Būtisks papildinājums literāro darbu tulkojumu kvalitātes uzlabošanai ir angļu redaktoru piesaiste, kas, pirmkārt, tulkojumu noslīpē un padara to uztveramu vietējam tirgum. Ortkārt, lokālie redaktori paver mums arī jaunu kontaktu loku potenciālo izdevēju vidū."

Ja tulkotājs izvēlas darbu ārpus minētajām kategorijām, saņemt atbalstu paraugtulkojumam ir sarežģīti. Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja Andra Konste telefonsarunā saka: "Risks ir vienmēr. Radošu darbu veicot, neviens negarantē, ka to publicēs un izdos. Nav arī pareizi, ja finansējumu saņem katrs, kurš kaut ko iztulko."

LRS vadītājs Arno Jundze atzīst, ka vēl ir daudz neskaidrību gan tulkotājiem, gan nozares organizācijām, tāpēc LRS 13. jūnijā aicina uz kopīgu tikšanos gan autorus, gan tulkotājus, lai atrastu labāko sadarbības modeli.

Intervijas laikā Arno Jundzes kabinetā Rakstnieku savienībā uz mums no nelielas eļļas gleznas nopietni raugās Rūdolfs Blaumanis. Par Nikolā Ozano iecerēto "Skroderdienu Silmačos" tulkojumu franču valodā Jundze saka: "Protams, šis projekts būtu vērtīgs." Viņš sola meklēt iespējas to finansiāli atbalstīt, pieļauj, ka varbūtējais risinājums būtu izdot "Skroderdienas Silmačos" franču valodā tepat Latvijā.

Blaumaņa "Skroderdienām Silmačos" ir laimīgas beigas – kāzas būs! Vai laimīgi īstenosies arī Nikolā Ozano iecere iztulkot franču valodā šo Blaumaņa lugu?

[1] VKKF stipendija 2015. gadā, izdevniecība Anacharsis, izdošana plānota 2017. gadā.

[2] VKKF stipendija 2014. gadā, izdevniecība Gaïa, izdota 2016. gada martā.

Gunta Gaidamaviča

Gunta Gaidamaviča ir Lielbritānijas ziņu aģentūras Reuters video žurnāliste Latvijā un LTV raidījuma "Kultūršoks" redaktore. 

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!