Aktualitātes
08.12.2022

Kultūras darbinieki publiski nosoda Puntuļa balsojumu pret visu ģimeņu tiesisko aizsardzību

Komentē
2

Vairāk nekā 400 kultūras darbinieki atklātā vēstulē vērsušies pie kultūras ministra Naura Puntuļa, nosodot viņa balsojumu pret 23 000 Latvijas pilsoņu atbalstīto iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību". Šī iniciatīva 30. novembra balsojumā tika noraidīta Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

Vēstule adresēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Naurim Puntulim un ministru prezidentam Krišjānim Kariņam.

Publicējam pilno vēstules tekstu:

"Vēršamies pie Jums to kultūras nozares pārstāvju vārdā, kuri par vienu no saviem svarīgākajiem darbības mērķiem uzskata saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu. Mēs savā darbā balstāmies gan uz Latvijas Republikas Satversmē noteiktajām vērtībām – Latvija kā demokrātiska un tiesiska valsts, gan uz Kultūras ministrijas definētajām nostādnēm un kultūrpolitikas plānošanas dokumentiem, kuros saliedēta, iekļaujoša, atvērta, droša un vienota sabiedrība ir izvirzīta par prioritāti. 

Tāpēc mēs uzdodam jautājumu – Puntuļa kungs, kā tad tā?

2022. gada 30. novembrī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā deputāts un kultūras ministrs Nauris Puntulis balsoja pret vairāk nekā 23 000 Latvijas pilsoņu atbalstīto iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību", kas komisijā ar šo balsojumu tika noraidīta.

Kā tad tā?

Kultūras ministrijai un nozarei saistošos plānošanas un darbības stratēģijas dokumentos tiek uzsvērta saliedētas, iekļaujošas sabiedrības nozīme demokrātiskas valsts pastāvēšanā.

„Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam„ skaidro:

 „Eiropas Savienības līmenī definētais saliedētas sabiedrības koncepts ietver trīs savstarpēji saistītas dimensijas:

1) iedzīvotāju savstarpējās attiecības – savstarpēja uzticēšanās, sociālo tīklu veidošanās, sabiedrības daudzveidības pieņemšana;

2) iesakņošanās jeb piederība – ticība valsts institūcijām, taisnīguma izpratne un cieša saikne ar valsti;

3) izpratne par kopējo labumu – iedzīvotāju atbildības izjūta par līdzcilvēkiem un vēlme palīdzēt jeb solidaritāte, cieņa pret vispārīgiem sabiedrības noteikumiem un pilsoniskā/politiskā līdzdalība.”

Puntuļa kungs, kā sanāk, ka Jūsu balsojums ir pretrunā ar šīm demokrātiskas valsts pastāvēšanai svarīgajām dimensijām?

Mūsuprāt,

„Sabiedrības daudzveidības pieņemšana” nozīmē atzīt arī dažādās ģimenes, kas ir daļa no Latvijas sabiedrības un uz kuru tiesiskās aizsardzības nepieciešamību norāda Satversmes tiesa. Daudz šādu ģimeņu strādā arī Kultūras ministrijas pārvaldītajā nozarē, piedalās amatiermākslas kustībā, būs nākamā gada Dziesmu un Deju svētku lielā kopkora daļa.  

„Ticību valsts institūcijām” iedragā tas, ka kultūras ministrs, no vienas puses, pasniedz valsts un starptautiski nozīmīgus apbalvojumus LGBTQ+ kopienas cilvēkiem, izceļ viņu nozīmi Latvijas vārda nešanā, bet, no otras, atņem tiesības viņu ģimenēm tapt atzītām un aizsargātām likuma priekšā. Šāda dubultmorāle nenoliedzami liek apšaubīt taisnīguma izpratni, mazina ticību valsts varai un nozares definētajai iekļaujošajai politikai.

„Kopējais labums” paredz drošu vidi un cieņpilnu attieksmi pret ikvienu cilvēku mūsu sabiedrībā. Naura Puntuļa balsojums nostāda daļu mūsu kolēģu nelīdztiesīgā pozīcijā un vairāk nekā 23 000 valsts iedzīvotājiem pauž, ka viņu viedoklis nav jāņem vērā un viņu pilsoniskā iesaiste ir nevērtīga. Salīdzinājumam, 23 000 iedzīvotāju veido lielāku kopkori nekā ietilpst jaunajā Dziesmusvētku estrādē.

„Vienota, droša un atvērta sabiedrība” ir viena no galvenajām prioritātēm arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.- 2027. gadam. „Sabiedrība nevar būt vienota, droša un atvērta, ja sabiedrības līmenī netiek stiprināta sociālā iekļaušana un attīstīta empātija”. 

Mēs – kultūras un mākslas nozares pārstāvji – apzināmies savu nozīmi saliedētas, empātiskas sabiedrības veidošanā. Ar lielu atbildību mēs raugāmies, lai mūsu tiešais, radošais darbs palīdzētu radīt vidi, kurā cilvēki cits citam uzticētos, pieņemtu daudzveidību, rīkotos solidāri, cienītu savu valsti un cits citu, apzinātos savas balss spēku, ticētu līdzdalībai un savai spējai ietekmēt valsts darbu. Uzskatām, ka mūsu rīcība ir saskaņā ar Kultūras ministrijas definētajām nostādnēm.

Tieši tāpēc kultūras ministra Naura Puntuļa balsojums pretēji Nacionālajam attīstības plānam un Kultūras ministrijas kultūrpolitikas plānošanas dokumentiem mums liek jautāt, „kā tad tā?”.

Aicinām Jūs iespējamo nākamo termiņu kultūras ministra amatā aizvadīt atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, rīkoties atbilstoši savas vadītās nozares mērķiem, saliedēt visus Latvijas cilvēkus un ar savu darbību rādīt paraugu empātiskas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, pat ja tas ir pretrunā ar Nacionālās apvienības ideoloģisko nostāju."

 1. Antonija Skopa, „Ascendum” valdes priekšsēdētāja, interneta žurnāla „Satori” izdevēja
 2. Solvita Krese, kuratore, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore
 3. Inga Bodnarjuka-Mrazauskas, platformas „Latvian Literature” vadītāja
 4. Alīse Nīgale, izdevniecības „Liels un mazs” direktore
 5. Elmārs Seņkovs, teātra režisors, Latvijas Nacionālā teātra mākslinieciskais vadītājs
 6. Baiba Bartkeviča, mūziķe, koncertzāles „Lielais dzintars” mākslinieciskā vadītāja
 7. Kaspars Vanags, kurators, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors
 8. Skuja Braden, keramiķu duets
 9. Signe Baumane, režisore
 10. Krista Burāne, teātra un kino režisore, dramaturģe
 11. Una Rozenbauma, režisore, radošā direktore
 12. Lolita Ritmanis, komponiste
 13. Gundega Laiviņa, kuratore
 14. Jūlija Berkoviča, biedrības „ISSP” valdes priekšsēdētāja
 15. Iveta Gabaliņa, „ISSP” galerijas vadītāja, māksliniece
 16. Henriks Eliass Zēgners, dzejnieks, interneta žurnāla „Satori” galvenais redaktors
 17. Ieva Morica, fonda atvērtai sabiedrībai „DOTS” izpilddirektore
 18. Ineta Zelča Sīmansone, muzeoloģe, domnīcas „Creative Museum” vadītāja
 19. Anna Sīle, nevalstiskā teātra „Dirty Deal Teatro” vadītāja
 20. Ieva Niedre, kultūras producente, fonds „INITIUM”
 21. Laine Kristberga, Latvijas Performances mākslas centra vadītāja
 22. Laima Ruduša, festivāla „Survival Kit” direktore
 23. Rūta Šmite, Ziedoņa muzeja vadītāja
 24. Kaspars Lielgalvis, mākslinieks, mākslas centra „Totaldobže” vadītājs
 25. Santa Remere, tulkotāja
 26. Ilmārs Šlāpins, dzejnieks un filozofs
 27. Inga Gaile, dzejniece, rakstniece, dramaturģe
 28. Baiba Broka, aktrise
 29. Eva Johansone, kultūras žurnāliste
 30. Elīna Gediņa, kustību māksliniece
 31. Rūdolfs Gediņš, dejas un teātra mākslinieks
 32. Alise Zariņa, režisore
 33. Krists Auznieks, komponists, mūzikas doktors
 34. Arturs Maskats, komponists
 35. Prof. Ruta Paidere, komponiste
 36. Gundega Šmite, komponiste un muzikoloģe
 37. Liene Linde, režisore un publiciste
 38. Katrīna Neiburga, māksliniece
 39. Kārlis Vērdiņš, dzejnieks
 40. Anna Auziņa, dzejniece
 41. Agnese Krivade, dzejniece
 42. Marija Luīze Meļķe, dzejniece, aktrise
 43. Dace Meiere, tulkotāja
 44. Marta Elīna Martinsone, režisore un publiciste
 45. Iveta Pole, aktrise
 46. Māris Prombergs, kinoteātra „Kino bize” vadītājs
 47. Jānis Aufmanis, arhitekts
 48. Inga Pērkone, kino zinātniece
 49. Jānis Ozoliņš, literatūrzinātnieks un mūziķis
 50. Marija Linarte, aktrise
 51. Elīna Kalniņa, kuratore
 52. Juris Zalāns, kultūras darbinieks
 53. Edgars Šubrovskis, radošais darbinieks
 54. Edgars Raginskis, komponists un pētnieks
 55. Elīna Reitere, kino kritiķe un pētniece
 56. Laura Feldberga, māksliniece
 57. Timurs Tomsons, Liepājas koncertzāles „Lielais dzintars” vadītājs
 58. Zane Balčus, kino zinātniece
 59. Ilze Burkovska-Jakobsena, režisore
 60. Juta Ance Ķirķis, teātra kritiķe
 61. Raimonds Ķirķis, dzejnieks
 62. Līga Gaisa, scenāriste-producente
 63. Arnis Balčus, fotogrāfs
 64. Paula Popmane, montāžas režisore
 65. Jurģis Ločmelis, montāžas režisors
 66. Gundega Evelone, starpdisciplināra māksliniece
 67. Ģirts Krūmiņš, aktieris
 68. Sabīne Andersone, producente
 69. Edmunds Jansons, režisors
 70. Raivis Sīmansons, muzeologs, domnīcas „Creative Museum” līdzdibinātājs
 71. Zane Kreicberga, režisore, teātra pētniece
 72. Linards Āboltiņš, režisors, producents
 73. Daiga Gaismiņa, aktrise
 74. Santa Hirša, mākslas kritiķe
 75. Maira Dobele, publiciste
 76. Elīna Brasliņa, ilustratore
 77. Guntis Trekteris, producents
 78. Klāvs Liepiņš, starpdisciplinārs mākslinieks
 79. Evarts Melnalksnis, dramaturgs un kurators
 80. Ināra Slucka, režisore un aktrise
 81. Reinis Boters, teātra veidotājs
 82. Matīss Kaža, kino režisors un producents
 83. Maija Avota, vides māksliniece
 84. Jānis Kronis, aktieris
 85. Jolanta Pētersone, tulkotāja
 86. Andrejs Strokins, fotogrāfs un mākslinieks
 87. Kristaps Priede, mākslinieks, dizainers un pedagogs
 88. Romāns Bargais, aktieris
 89. Anete Konste, dramaturģe un publiciste
 90. Henrieta Verhoustinska, kultūras žurnāliste
 91. Adriāna Roze, režisore
 92. Andris Eglītis, mākslinieks
 93. Kristīne Brīniņa, kustību māksliniece
 94. Guna Zariņa, teātra darbiniece
 95. Gunta Lāce, skolotāja
 96. Lolita Tomsone, publiciste
 97. Ance Strazda, teātra veidotāja
 98. Klāvs Mellis, teātra veidotājs
 99. Paula Pļavniece teātra režisore
 100. Austra Bērziņa, kultūras producente
 101. Dita Jonīte, teātra un dejas kritiķe
 102. Marta Kontiņa, producente
 103. Kristīne Jurjāne, māksliniece
 104. Linda Krūmiņa, dramaturģe, producente
 105. Ieva Lešinska-Geibere, literāte un tulkotāja
 106. Agate Bankava, laikmetīgās dejas māksliniece
 107. Ramona Galkina, dejas māksliniece
 108. Dmitrijs Petrenko, teātra režisors
 109. Ksenija Tarasova, māksliniece, rakstniece
 110. Ilmārs Millers, arhitekts
 111. Agnese Bordjukova, laikmetīgās dejas māksliniece
 112. Toms Treinis, Valmieras drāmas teātra režisors
 113. Gerds Lapoška, aktieris
 114. Roberts Grinbergs, vēsturnieks
 115. Matīss Ozols, aktieris
 116. Helēna Gūtmane, ainavu arhitekte, urbāniste
 117. Inese Tone, teātra producente
 118. Krišjānis Elviks, scenogrāfs
 119. Anna Ulberte, skatuves mākslas producente
 120. Anna Zagorska, producente
 121. Rūta Znotiņa, kino režisore
 122. Jānis Znotiņš, bērnu un jauniešu teātra režisors
 123. Ingrīda Burāne, mākslas vēsturniece
 124. Voldemārs Johansons, mākslinieks
 125. Maima Grīnberga, tulkotāja
 126. Māra Poļakova, tulkotāja
 127. Toms Harjo, aktieris
 128. Lauma Kokoreviča, māksliniece,dizainere,vieslektore
 129. Diāna Trope, producente
 130. Valters Sīlis, teātra režisors
 131. Iļja Aņisimov, dizainers
 132. Līna Birzaka-Priekule, mākslas zinātniece un kuratore
 133. Platons Buravickis, komponists un pedagogs
 134. Marta Šleiere, producente
 135. Dominiks Jarmakovičs, producents
 136. Aiva Birbele, dramaturģe un komiķe
 137. Jānis Balodis, teātra veidotājs, dramaturgs un pedagogs
 138. Evija Skuķe, komponiste un pedagoģe
 139. Ieva Augstkalna, kino kritiķe
 140. Ieva Astahovska, mākslas zinātniece un kuratore
 141. Mārtiņš Ķibers,Rīgas cirka radošais direktors.producents, režisors
 142. Elita Ansone, mākslas zinātniece
 143. Edgars Niklasons, teātra režisors un dramaturgs
 144. Jānis Petraškevičs, komponists, mūzikas doktors
 145. Kristians Priekulis, mūziķis
 146. Artūrs Čukurs, teātra mākslinieks, mūziķis
 147. Rvīns Varde, rakstnieks
 148. Ieva Kauliņa, scenogrāfe
 149. Lelde Prūse, producente
 150. Zane Zajančkauska, kuratore
 151. Andris Dzenītis, komponists, pedagogs
 152. Gints Zilbalodis, režisors
 153. Beatrise Zaķe, režisore
 154. Jēkabs Nīmanis, komponists
 155. Ludmila Roziņa, dramaturģe
 156. Sabīne Vernere, māksliniece
 157. Ieva Gaurilčikaitė-Sants, horeogrāfe, biedrības „Tuvumi” vadītāja
 158. Krišjānis Sants, horeogrāfs, biedrības „Tuvumi” vadītājs
 159. Ingus Gustavsons, dizaineris
 160. Dārta Ceriņa, kino kritiķe, kuratore un pētniece
 161. Kitija Vasiļjeva, producente
 162. Inga Siliņa, aktrise, scenogrāfe
 163. Amanda Ziemele, māksliniece
 164. Kristaps Ancāns, mākslinieks
 165. Lāsma Bērtule, režisore
 166. Andris Saulītis, sociālantropologs
 167. Daiga Kažociņa, aktrise
 168. Aleksejs Beļeckis, makslinieks un kurators
 169. Uldis Siliņš, aktieris
 170. Juris Jonelis, režisors
 171. Ivars Šteinbergs, dzejnieks un literatūrzinātnieks
 172. Daina Tabūna, rakstniece
 173. Mārtiņš Kagainis, režisors
 174. Anna Fišere, komponiste
 175. Miķelis Fišers, mākslinieks
 176. Dāvids Smiltiņš, kinooperators
 177. Ansis Bētiņš, mūziķis, pedagogs
 178. Elīza Dombrovska, režisore
 179. Ilga Vālodze Ābele, producente, folkloriste
 180. Alise Krauja, filmēšanas objektu menedžere
 181. Laura Stašāne, dramaturģe, producente
 182. Edgars Skarbulis, dziedātājs, projektu vadītājs
 183. Varis Klausītājs, kultūras divkosis un dīkdienis
 184. Inga Erdmane, māksliniece
 185. Elizabete Skrastiņa, aktrise
 186. Kārlis Tone, mūziķis, komponists
 187. Kārlis Neimanis, aktieris, pedagogs
 188. Rinalds Kandalincevs, operdziedātājs
 189. Jānis Lielmanis, arhitekts
 190. Armands Siliņš-Bergmanis, operdziedonis
 191. Mētra Saberova, māksliniece un aktīviste
 192. Madlēna Valdberga, aktrise
 193. Renāte Vītola, dizainere
 194. Krišjānis Zeļģis, dzejnieks
 195. Barbara Lehtna, teātra režisore
 196. Patrīcija Kolāte, producente
 197. Margo Zālīte, režisore
 198. Ansels Kaugers, dramaturgs, kompozīcijas students
 199. Sintija Andersone, producente
 200. Dāvis Eņģelis, muzikologs
 201. Kristaps Epners, mākslinieks
 202. Raimonds Briedis, literatūrzinātnieks
 203. Pēteris Krilovs, kino un teātra režisors un pedagogs
 204. Māra Pāvula, Rīgas cirka valdes locekle
 205. Ritvars Logins, aktieris
 206. Brigita Stroda, kroņu meistare
 207. Matīss Budovskis, aktieris
 208. Ūna Laukmane, māksliniece
 209. Katrīna Rudzīte, dzejniece, publiciste
 210. Edīte Tišheizere, teātra zinātniece un kritiķe
 211. Baņuta Rubess, rakstniece un režisore
 212. Gunda Bergmane, producente
 213. Rita Ruduša, žurnāliste un scenāriste
 214. Alise Putniņa, horeogrāfe
 215. Andris Zeļonka, režisors un aktieris
 216. Laura Brokāne, redaktore, kuratore
 217. Zane Šmite, dziedātāja
 218. Kaspars Ādamsons, diriģents
 219. Dace Grants, muzeja darbiniece
 220. Marta Herca, redaktore, podkāstu autore
 221. Lorita Inita Priede, restauratore
 222. Dace Pūce, režisore, scenāriste, producente
 223. Liāna Iveta Beņķe, vizuālās kultūras pētniece, biedrības „ISSP” valdes locekle
 224. Monvīds Dreimanis, grāmatu ražošanas speciālists
 225. Rūta Pūce, laikmetīgās dejas māksliniece
 226. Rasa Bugavičute-Pēce, dramaturģe
 227. Kristīne Simsone, kinokritiķe un filmu programmu kuratore
 228. Aleksejs Muraško, grafiskais dizainers
 229. Inese Kļava, režisore
 230. Kārlis Elvis Artejevs, aktieris
 231. Dāvis Kaņepe, Kaņepes Kultūras centra radošais direktors
 232. Rūta Hasnere, teātra darbiniece
 233. Konstantīns Ņikiforovs, fotogrāfs, mākslinieks
 234. Elita Kļaviņa, aktrise, režisore
 235. Una Bergmane, vēsturniece
 236. Artūrs Irbe, aktieris
 237. Kaspars Kondratjuks, dīdžejs, festivāla „Komēta” rīkotājs
 238. Agate Paula Zēberga, māksliniece
 239. Kristīne Briede, režisore un publiciste
 240. Kaspars Zvīgulis, aktieris
 241. Laima Graždanoviča, „2ANNAS ISFF” programmas direktore, māksliniece
 242. Anete Melece, ilustratore, animācijas filmu režisore
 243. Mārtiņš Eņģelis, pilsētpētnieks, plānotājs
 244. Ieva Ozoliņa, režisore
 245. Agnese Zeltiņa, fotogrāfe, „Kino Raksti” producente
 246. Linda Leimane, skaņu māksliniece/komponiste, „coLLections” izpilddirektore
 247. Hugo Puriņš, aktieris
 248. Kintija Stūre, aktrise
 249. Kārlis Krūmiņš, režisors, aktieris un pedagogs
 250. Ilze Liepa, Cēsu Mazā teātra vadītāja, aktrise, producente
 251. Līga Lindenbauma, kuratore, pakalpojumu dizainere
 252. Pamela Butāne, scenogrāfe
 253. Jurģis Spulenieks, aktieris, režisors, pedagogs
 254. Ivo Briedis, scenārists, režisors, pedagogs
 255. Antra Priede, mākslas zinātniece
 256. Kristiāna Kārkliņa, mākslas zinātniece, producente
 257. Aiga Dzalbe, mākslas zinātniece
 258. Vents Vīnbergs, publicists
 259. Līva Kreislere, arhitekte un urbāniste
 260. Ilze Jansone, rakstniece un publiciste
 261. Laura Jasmane, dance.lv redaktore, baleta māksliniece
 262. Baiba Eglāja, mākslas vēsturniece, SIA Arhitektoniskās izpētes grupa valdes locekle
 263. Madara Enzele, producente Žanete Liekīte, laikmetīgās mākslas kuratore
 264. Elīna Vikmane, kultūras mantojuma pētniece
 265. Sintija Brakša, producente
 266. Ilma Strazdiņa, keramiķe, mākslas pedagoģe
 267. Lauris Veips, dzejnieks
 268. Anna Priedola, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekānes p.i., māksliniece
 269. Anna Zača, Latvijas Animācijas asociācijas vadītāja, kino kuratore
 270. Armands Začs, režisors
 271. Barbara Freiberga, dizainere, dizaina eksperte, LDS valdes priekšēdētājas vietniece
 272. Anna Dārziņa, biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts” direktore
 273. Sandra Lapkovska, biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts” producente
 274. Ieva Briede, biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts” producente
 275. Linda Curika, publiciste
 276. Anna Belkovska, dzejniece, dramaturģe
 277. Kristina Rezvohh, scenogrāfe, audiovizuālā māksliniece
 278. Vita Birzaka, mākslas zinātniece
 279. Ilze Vītola, mākslas skolotāja
 280. Inta Balode, dejas kuratore
 281. Kristīne Jonuša, bērnu grāmatu izdevniecības „Liels un mazs” kopvede
 282. Dace Čaure, kino kritiķe, LKA Rīgas Kino muzeja kuratore
 283. Diāna Kondraša, dramaturģe
 284. Madara Lapiņa, muzeja darbiniece
 285. Linda Olte, režisore
 286. Linda Rudene, dramaturģe
 287. Elza Zīverte, māksliniece
 288. Katrīna Jaunupe, Fonda „ Mākslai vajag telpu” valdes locekle
 289. Didzis Ruicēns, teātra kritiķis
 290. Daina Zalāne, Kultūras menedžmenta centrs „Lauska” valdes locekle
 291. Anete Andersone-Dreimane, grāmatu ražošanas vadītāja
 292. Katrīna Marta Riņķe, režisore, grafiskā dizainere
 293. Katrīna Tomašicka, režisore,
 294. Diāna Kaijaka, režisore, ilustrātore
 295. Sabīne Veldre, kultūras darbiniece
 296. Elīza Bērziņa, kultūras darbiniece
 297. Viesturs Balodis, teātra darbinieks
 298. Andrejs Vīksna, literāts
 299. Jurģis Peters, mākslinieks
 300. Elza Marta Ruža, dramaturğe
 301. Anastāsija Kovaļova, kultūras darbiniece, dīdžejs, fotogrāfe
 302. Agnese Zviedre, kuratore
 303. Elita Ansone, mākslas zinātniece un kuratore
 304. Elvīra Avota, arhivāre, kultūras darbiniece
 305. Emīlija Morica, producente, kultūras darbiniece
 306. Anna Marta Burve, mūzikas žurnāliste, muzikoloģe
 307. Gunda Miķelsone, muzikoloģe
 308. Igors Gubenko, filozofs
 309. Māra Žeikare, laikmetīgās mākslas projektu kuratore
 310. Henrijs Arājs, teātra režisors
 311. Spāre Vītola, komponiste
 312. Beate Olekte, kultūras darbiniece, režisore
 313. Diana Lelis, teksta un mediju māksliniece, cilvēks
 314. Dita Birkenšteina, producente
 315. Emīlija Paškeviča, mākslinieks
 316. Paula Vītola, māksliniece
 317. Liene Treimane, Rīgas Starptautiskā kino festivāla vadītāja
 318. Agne Skane, producente
 319. Elīna Geida, pasākumu vadītāja, improvizatore
 320. Ralfs Eilands, mūziķis, mākslinieks
 321. Sonora Broka, Rīgas Starptautiskā kino festivāla radošā direktore
 322. Aksels Kaulakāns, fonds „INITIUM”
 323. Sabīne Moore, māksliniece
 324. Beatrise Šulte, teksts un vizuālā māksla
 325. Gints Ozoliņš, mākslinieks un sabiedrisko attiecību vadītājs
 326. Pāvils Jurjāns, „TEDxRiga” konferences līdzdibinātājs un rīkotājs
 327. Guntis Kalniņš, ainavu arhitekts
 328. Katerīna Olekte, kultūras darbiniece, mūziķe/ mūziklu dziedātāja, kostīmu mākslinieces asistente
 329. Kaspars Putniņš, diriģents
 330. Anastasija Golubeva, modes dizainere, māksliniece
 331. Ernests Valts Circenis, komponists
 332. Žanete Spirka, komponiste un pedagoģe
 333. Alma Kušķe, teātra producente
 334. Laura Ozoliņa, Latvijas Kultūras akadēmijas darbiniece, studente
 335. Marta Beate Botere, filmu nozares darbiniece
 336. Inga Tropa, režisore, aktrise
 337. Kirils Ēcis, mūziķis, dzejnieks
 338. Kate Kokamegi, mūziķe, skolotāja
 339. Kristīne Milere, izstāžu kuratore
 340. Uldis Cekulis, filmu producents
 341. Krišjānis Purens, mūziķis, pedagogs
 342. Ēriks Vilsons, aktieris, rakstītājs
 343. Ivonda Vilsone, aktrise, producente
 344. Vaida Vovere, mūziklu dziedātāja
 345. Zane Volkinšteine, kultūras žurnāliste un PR speciāliste
 346. Artūrs Punte, „Orbīta”
 347. Baiba Ozoliņa, dejas producente
 348. Adams Vaicis, mūziklu dziedātājs
 349. Mailo Štern, performanču mākslinieks
 350. Edgars Mākens, komponists, Latvijas Nacionālā teātra muzikālās daļas vadītājs
 351. Aleksandrs Avramecs, komponists
 352. Arta Vārpa, mākslas zinātniece
 353. Kristīne Abika, māksliniece
 354. Raivis Alksnis, LOOK mākslas galerija vadītājs
 355. Kaspars Zellis, vēsturnieks
 356. Ineta Lipša, vēsturniece
 357. Renāte Saulīte, „Rīgas cirks” projektu koordinatore
 358. Dzintars Krūmiņš, režisors, animators, pedagogs
 359. Luīza Frančenko, producente
 360. Laura Gorodko, laikmetīgās dejas māksliniece
 361. Klāra Grundšteine, māksliniece
 362. Anna Niedola, kultūras producente
 363. Marģers Vanags, laikmetīgas dejas mākslinieks
 364. Katrīna Smilga, producente
 365. Darja Turčenko, laimetīgās dejas māksliniece
 366. Edvards Kurmiņš, laikmetīgās dejas mākslinieks
 367. Marija Saveiko, laikmetīgās dejas māksliniece
 368. Ramona Levane, laikmetīgās dejas māksliniece
 369. Jana Jacuka, horeogrāfe
 370. Katrīna Albuže, laikmetīgās dejas māksliniece
 371. Emīlija Berga, laikmetīgās dejas māksliniece
 372. Uldis Mākulis, mākslas galerists, restaurators
 373. Oskars Moore, laikmetīgās dejas mākslinieks 
 374. Roberta Gailīte, laikmetīgās dejas māksliniece
 375. Katrīna Stepiņa, laikmetīgās dejas māksliniece
 376. Arturs Muskars, laikmetīgās dejas mākslinieks
 377. Melānija Linda Muskare, laikmetīgās dejas māksliniece
 378. Līva Nora Apšeniece, laikmetīgās dejas māksliniece
 379. Guntars Račs, mūziķis un autors
 380. Sandra Strēle, māksliniece
 381. Vladimirs Goršantovs, laikmetīgās dejas mākslinieks
 382. Juris Petraškevičs, mākslinieks
 383. Valters Mednieks, animators
 384. Arnolds Andersons, mākslinieks
 385. Guntars Gritāns, flautists, mākslas zinātnieks
 386. Vasilijs Ragačevičs, tulkotājs
 387.  Eduards Grieznis, pianists
 388. Aleksandrs Okonovs, operators
 389. Una Cekule, režisore
 390. Viesturs Graždanovičs, producents
 391. Dita Lūse, gleznotāja
 392. Laura Kušķe, dejas māksliniece
 393. Ilze Faļkovska, producente
 394. Ance Muižniece, dramaturģe un aktrise
 395. Laura Ziemele, kultūras darbiniece
 396. Zane Matesoviča, starpkultūru sadarbības speciāliste
 397. Toms Burāns, mākslinieks, animators
 398. Kate Krolle, māksliniece
 399. Roberts Dauburs, režisors
 400. Valda Petrova, tv, kino producente
 401. Ingrīda Tomašicka, tulkotāja
 402. Simona Ozola, laikmetīgās dejas māksliniece
 403. Gunārs Mūrnieks, mūziķis
 404. Margrieta Griestiņa, māksliniece
 405. Digna Bicāne, mākslas pedagoģe
 406. Elza Gauja, režisore
 407. Renāte Vītiņa, dizainere, māksliniece
 408. Līga Neilande, kultūras darbiniece
 409. Juris Simanovičs, mūziķis
 410. Jānis Daugavietis, kultūrpolitikas pētnieks
 411. Ieva Marija Rūme, filmu nozares darbiniece
 412. Rita Rūme-Rigerte, mākslas mediatore
 413. Diāna Zirniņa, Latgales vēstniecības GORS vadītāja
 414. RihardsLiene Sebre, aktrise
 415. Agnese Lipska, kinokritķe
 416. Paula Bērziņa, kinoteātra "Kino bize" projektu vadītāja un Rīgas Starptautiskā kinofestivāla industrijas pasākumu un filmu izplatīšanas vadītāja
 417. Maija Pavlova, Ģertrūdes ielas teātra producente un Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas valdes priekšsēdētāja
 

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
2

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!