Aktualitātes
24.05.2018

KKC notiks pasākumu cikls "what the gender?"

Komentē
0

No 1. līdz 3. jūnijam Kaņepes Kultūras centrā notiks pasākumu cikls, kura uzmanības centrā būs dzimtes, dzimuma, solidaritātes un līdztiesības jautājumi. Pasākumu cikla nosaukums ir netulkojama valodiska spēle "what the gender?", un tā ietvaros notiks darbnīcas, diskusijas un interaktīvas pieredžu izpētes, tiks rādīts kino un performances, kā arī spēlēs DJ. Dalība pasākumos ir bez maksas.

"Šī nedēļas nogale ir aicinājums ikvienam kritiski palūkoties uz pašreizējiem status quo, tuvplānā paskatīties uz savu pozicionētību sabiedrībā un iztēloties to, kā realitātes, kurās mēs šobrīd dzīvojam varētu kļūt par iekļaujošākām, līdztiesīgākām un drošākām ikvienam," stāsta viena no pasākuma organizatorēm, Kaņepes Kultūras centra vadītāja Liene Jurgelāne, "Kā būtu, ja mēs visi varētu ieraudzīt un atzīt to, ka dzimums un dzimte ietekmē mūsu dzīves pieredzes un attiecības? Kā būtu, ja mēs varētu viens ar otru veidot kontaktu, kas balstās izpratnē? Kā būtu, ja mēs atzītu, pieņemtu un cienītu dažādus izteiksmes, mīlestības un seksualitātes veidus – tostarp mūsu pašu?"

Pasākumu cikls "what the gender?" pētīs tādus jautājumus kā drošība, privilēģijas, vientulība, aborts, dažādība, izklaide, attiecības un identitāte. Darbnīcu vadītāji un mākslinieki būs no dažādām mītnes zemēm – no Vācijas, Zviedrijas, Polijas, ASV un Latvijas- tāpēc daļa no pasākumiem notiks angļu valodā.

"Šīs būs trīs dienas, lai mijiedarbotos, reflektētu, diskutētu, domātu un izklaidētos, pievēršot uzmanību pašreizējām dzimtes normām un iztēlojoties alternatīvas," uzsver pasākumu cikla organizatori.

Vairākas no pasākuma cikla skartajām tēmām jau ir bijušas sabiedrības diskusiju degpunktā, piemēram, jautājums par abortu aizliegšanu un seksuālo minoritāšu tiesībām, savukārt dažas no tēmām Latvijas publiskajās diskusijās ir skartas maz vai pat nemaz, piemēram, vardarbība pret vīriešiem patriarhālās sabiedrības ietvaros vai sieviešu stratēģijas izdzīvošanai kapitālismā.

 

Programma:

1. jūnijs

Darbnīca pasākumu organizatoriem "Droša izklaide" (angļu valodā)
13.00 – 18.00

Darbnīca pievērsīsies diskriminācijas un vardarbības jautājumiem pasākumu un izklaides kontekstā. Dalībniekiem būs iespēja pētīt pašiem savu pieredzi, gan personīgā, gan profesionālā līmenī, lai formulētu savu motivāciju veidot iekļaujošāku un drošāku izklaides kultūru. Darbnīcas vadītāji dalīsies savā pieredzē strādājot ar dažādām izklaides vietām Vācijā un ne tikai un labās prakses pieredzēm tādu pasākumu organizēšanā, kas ir iekļaujoši un droši dažādiem cilvēkiem.

Darbnīcu vada "Rave Awareness" – treneru un aktīvistu kolektīvs no Berlīnes, kas strādā drošas izklaides jomā, regulāri vadot darbnīcas un seminārus pasākumu, festivālu un klubu notikumu organizatoriem ciešā sadarbībā ar "ClubCommission Berlin".

Dalība darbnīcā ir bezmaksas, taču tajā ir ierobežots dalībnieku skaits. Lai piedalītos, jāpiesakās šeit.

"PotatoPotato" (Zviedrija) performance "Sincerely Solo"
21.00–22.30

Māksliniece un DJ Helēna Engberga desmit gadu nav pastāvīgās attiecībās. Performancē, kur sajūtas un attiecību normas tiek izaicinātas un savienotas dažādās kombinācijās, "PotatoPotato" piedāvā patvērumu vientuļajiem. Caur ritmu un mūziku tiek pētīti emocionālie, praktiskie, politiskie un personīgie attiecību neesamības aspekti. Kāds ritms ir vienatnei pasaules visneatkarīgākajā valstī?

Performanci atbalsta Zviedrijas vēstniecība Latvijā.

DJ Lady Krii
22.00

 

2. jūnijs

Darbnīca "Vīrišķības jautājums" (angļu valodā)
13.00–18.00

"Kad sievietes un vīrieši saprot, ka patriarhālās dominances pārvarēšana ir smags darbs, kuru virza vēlme pēc pasaules, kurā ikviens var dzīvot brīvi un pilnvērtīgi, mēs zinām, ka mūsu darbs ir mīlestības žests." Bela Huksa

Šī interaktīvā darbnīca ir paredzēta cilvēkiem, kas socializēti kā vīrieši, un piedāvā iespēju identificēt un pētīt vīrieša privilēģijas vienlaikus atbalstošā un izaicinošā vidē. Darbnīca pievērsīs uzmanību gan tam, kā patriarhālā sistēma privileģē vīriešus, gan tam, kā tā daudzos veidos ir vardarbīga pret vīriešiem. Virkne šajā darbnīcā izmantoto aktivitāšu (rakstīšana, diskusijas, interaktīvi uzdevumi un stratēģijas seksisma izaicināšanai) izgaismos seksisma un mizogīnijas vēstījumu ietekmi un vīrieša lomu un atbildību seksisma izaicināšanā. Darbnīcas mērķis ir piedāvāt dalībniekiem zināšanas, rīkus un iedvesmu kļūt un/vai turpināt praktizēt sabiedrotā lomu ikdienas dzīvē.

Darbnīcu vada Agnieszka Bułacik – globālās un anti-diskriminācijas izglītības trenere, kultūras antropoloģe, fotogrāfe. Studējusi kulturoloģiju, fotogrāfiju, audiovizuālo komunikāciju, un darbā pievēršas varas struktūrām (piemēram, rasismam un seksismam) un to ietekmei uz cilvēku savstarpējām attiecībām.

"Būt sievietei*" (latviešu un/vai angļu valodā)
13.00–18.00

Šī dinamiskā darbnīca paredzēta kā vieta, kur sievietēm pētīt, ko nozīmē dzīvot dzīvi kā sievietei, pievēršot uzmanību tādiem jautājumiem kā: kas mēs esam un kā to ietekmē sociālie apstākļi, mūsu individuālās pieredzes un kā mēs veidojam savu izpratni par to, ko nozīmē būt sievietei; kādas ir sieviešu ikdienas pieredzes un ko no sievietēm sagaida patriarhija, kapitālisms, heteronormativitāte, baltās rases pārākums u.c. varas struktūras, un ar kādiem ārējiem un iekšējiem apspiešanas mehānismiem sievietes ikdienā saskaras; ar kādām stratēģijām, mehānismiem un rīkiem mēs varam mainīs sociālo klimatu un atbalstīt un iedvesmot pašas sevi un viena otru.

Izmantojot virkni pašrefleksijas, interaktīvu un radošu uzdevumu un vietu un laiku sarunām, sievietes labāk iepazīs pašas sevi un izaicinās uzdot sarežģītus jautājumus. Darbnīcā būs vieta gan nopietnai attieksmei pret savām pieredzēm, gan smiekliem un vieglumam, un tās galvenais mērķis ir atklāt atbrīvojošo un spēcinošo sajūtu, kuru sniedz mijiedarbība ar citām un viņu pieredzēm.

Laipni gaidītas arī cisdzimtes, transdzimtes, queersievietes, un binārām dzimtes kategorijām nepiederošas personas, kas identificē sevi kā sievietes.

Darbnīcu vada Liene Jurgelāne – Kaņepes kultūras centra programmas vadītāja, aktīviste un globālās izglītības trenere.

"Dzimtes un Seksuālā dažādība" (angļu valodā)
13.00 – 18.00

Darbnīca, kas aicina palūkoties aiz binārajām "vīrietis-sieviete", "hetero-homo", "sievišķīgs-vīrišķīgs" kategorijām. Darbnīcas dalībnieki pievērsīs uzmanību tam, kā šīs šķietami abstraktās binārās kategorijas ļoti tieši ietekmē katru cilvēku, attiecības un varas struktūras plašākā kontekstā, un meklēs vienotu izpratni par tādiem jēdzieniem, kā bioloģiskais dzimums, dzimte, dzimtes identitāte, seksuālā orientācija, un kāpēc tam vispār ir nozīme.

Vada Dorna Rose Lange – ieguvusi izglītību psiholoģijā un izglītībā ASV, strādājusi dažādās vidēs un izglītības kontekstos, īpašu uzmanību pievēršot iekļaujošai izglītībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pašlaik darbojas kā trenere quix-collective apvienībā, vadot mācības par (anti)diskrimināciju, dzimuma un dzimtes jautājumiem.

Dalība darbnīcās ir bezmaksas, taču katrā no tām ir ierobežots dalībnieku skaits. Lai piedalītos, piesakies šeit.

Interaktīva instalācija "Rave Awareness playground"
13.00–18.00

"Awareness artist studios" instalācija "Rave awareness playground" ir vienlaikus rotaļīga un jēgpilna telpa, kur ieraudzīt izklaides pieredzes, kas bieži paliek nepamanītas. Ar dažādu elementu palīdzību šī interaktīvā instalācija aicina apmeklētājus reflektēt par to, ko nozīmē izklaidēties – cik ērti mēs jūtamies, kas mums ir nepieciešams, lai justos labi, kā mēs varam radīt vienlīdzīgāku un taisnīgāku vidi ikvienam.

"Artist Studio" ir parafrāze par skaistumkopšanas saloniem un rada patīkamu atmosfēru, kurā izmasēt savus stereotipus, novīlēt savus standartus un nopulēt savas attieksmes.

DJ Romia & Nina Elektrichka
22.00

 

3. jūnijs

Filma "Abortion Backlash"
18.00

Aborts: liela dala eiropiešu to uzskata par pamattiesībām. Taču dzīvības aizstāvju kustības kļūst arvien redzamākas – tās zina, kā lobēt un kā atrast finansējumu ārzemēs. Un sievietes pamazām sāk par to maksāt – katru dienu. Vai aborti izzudīs? 60. un 70. gadu feministes nu ir vecmāmiņas, kas redz kā viņu meitas un mazmeitas ietekmē jaunās dzīvības aizstāvju kampaņas. Un abortu pretinieki nu ir kļuvuši par "stilīgajiem". Viņi zina, kā efektīvi izmantot sociālos tīklus, kā manevrēt Eiropas varas gaiteņos un kā piesaistīt finansējumu no ASV. Šī filma aplūko jauno cīņu pret abortiem, apceļojot dažādas Eiropas valstis un parāda, kā visā pasaulē konservatīvās un populistu valdības no jauna apdraud tiesības uz abortu. Ar ekspertu (ginekologu, sociologu un vēsturnieku) palīdzību šī dokumentālā filma pēta jaunās metodes aborta aizliegšanas panākšanai.

Diskusija "Dažādība un iekļaušana"
19.00

Vai šie ir nepazīstami vārdi Latvijas publiskajā telpā? Kādu dažādību mēs esam gatavi pieņemt? Vai ir jāšķiro, ko mēs gribam iekļaut un ko mēs saucam par dažādību? Pavadot Kaņepes kultūras centra "what the gender?" darbnīcu un notikumu kopumu un sagaidot "Baltijas Pride" pasākumus, notiks uz sarunas/diskusijas pēcpusdiena. Kaņepes kultūras centra, resursu centra "Marta" un LGBT un to draugu apvienības "Mozaīka" pārstāvji sarunāsies un meklēs atbildes uz šiem jautājumiem.

 

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!