Ervīns Jākobsons
pirms 2 gadiem
Vēstules teksts emocionāls, taču skaidri redzams, ka autore maz ko zina par kristietības būtību, tāpat Bībeles tekstus un Baznīcas mācību interpretē patvaļīgi, izraujot atsevišķus patus no Rakstu kopējā konteksta. Viss vērsts uz to, lai ar "pareizajiem" citātiem argumentētu personīgos uzskatus, nevis to, kādu vēsti šīs Raksty vietas nes patiesībā. Tā kā viena komentāra ietvaros iztirzāt visu Ingas rakstīto nav iespējams, esmu devis viņai atbildi vietnes "Laikmeta zīmes" sadaļā "Polemika". Kam interesē, ieejiet un izlasiet. Varbūt arī pati Inga izlasīs. Kas zina... Saite uz rakstu: https://www.laikmetazimes.lv/2021/03/23/vai-dievs-mil-gejus-un-lesbietes/ .

Vilnis
pirms 3 gadiem
Inga Gaile, ja jūs esat iemācījusies izteikt svas domas rakstiski, tad tas neozīmē, ka jūsu domas pārstāv zinības.
Lai kaut ko rakstītu, visupirms irā ijegūst zināšanas par aprakstāmo priekšmetu, disciplīnu. Jums šādas izglītības nav un tātad nav jegas vervelēt par mīlestību bez zinašanām, kura šādā gadījumā ir tikai emocionāla nodarbe, bez jebkāda redzama "sausā atlikuma." Jūs pārstāvat ideoloģiju - liberālisma ideoloģiju. Vai jūs protat atšķirt ideoloģiju no ticības, reliģijas ? Ko jūs zināt par politikas un varas attiecībām (savstarpējām privatizācijām)? Vai jūs esat kaut kad dzirdējusi vārdu "paradigma"? Vai varat atklāti spriest par paradigmu maiņu? Vai bioloģijā sugas definīcija ir mainīta, - vai ir ieviests apzīmējums sugai (piem. viendzimumnieku suga) , kura attīstās neradot pēcnācējus?  .... Nejauciet Mammas Dabas likumus ar utopiskām ideoloģijām (komunisms, nacizma, liberālisms). Jūs sludināt idiotismu, utopiju.  Jūsuprāt šajā saulē, šajā realitātē - Mammas Dabas realitātē - doma (epitemoloģija) nosaka esību (ontoloģiju)! ? Vai tā? Vai jūs maz varat piedalīties sarunā par filozofiju, antropoloģiju, politikas teoriju (ideoloģijas), psiholoģiju? Spriežot pēc jūsu raksta - noteikti nē! Tāpēc būtu daudz prātīgāk neizrādīt savu muļķibu publiski un nerakstīt par lietām ( miglainu, beznosacījuma "mīlestību"), par kurām nav sajēgas. ... Kur ir jūsu paskaidrojums par to kopsaucēju , kurš saturēs kopā dažādību no "neatkarīgi no viņu dzimuma, ādas krāsas, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, reliģiskās piederības"? Vai tā būs naudas "mīlestība," - kā tas ir ieviests anglo-amerikāniskajā pasaules "politiskajās nācijās" jeb "pisoniskajās nacijās"  (liberālisma ideoloģijas apzīmējums šādām nācijām) ?  Eiropa nepieder šādai politikai, Eiropas nāciju saliedēšanas pamatā ir  kultūra, tradīcija.  Mēs esam "Kultūras nācija", bet nevis "naudas nācija" (palasiet  "KM  Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019. – 2020" - palasiet (!), lai sparastu kā liberālisma ideolģija izmanto katru iespēju, lai veidotu  "PAREIZU NĀCIJU"")  Lūk jums liberālisma pareizība!  .. Tā lūk! Tāpēc nerakstiet par "pareizību" - tas izkatās kā glumas, lienošas nepatiesības. .....  - tas bija mazs ievads politiskās zinībās, - speciāli priekšjums. Pamācieties un nesludiniet muļķības!

Češīras Kaķis
pirms 3 gadiem
Pilnībā piekrītu autorei. Paradoksāli, ka tie, kam būtu jāsludina mīlestība, paši neprot mīlestību saskatīt. Bet tā gadās: viens dzird zirga astes rīvēšanos gar aitas zarnām, cits - vijoļmūziku.

Andris Morkāns
pirms 3 gadiem
Man arī patika. Un nekaunos parakstīties.

Rasa
pirms 3 gadiem
Manipulat'ivs teksts, no s'akuma l'idz beig'am.

Skaisle Jatalniece
pirms 3 gadiem
Interesanti. Sev tuviem cilvēkiem uzdevu tādu jautājumu - ja dženderisma ideoloģija sludina, ka dzimte ir sociāls konstrukts, tad ar kādu seksuālo orientāciju izaugs bērns homoseksuālā ģimenē.

Mans bērns - students Londonā paziņoja, ka jautājums jau pats par sevi ir homofobisks, minoritātes diskriminējošs.
Draugs - pensionēts militārists pasmējās un noteica, lai taču es liekot mieru pediņiem, tie paši ar visu lieliski tiekot galā. Lai es labāk viņam pamasēju muguru.

Mammai jautājumu neuzdevu, jo viņa liedzas, apgalvo, ka labi saprotot atšķirību starp gejiem un pedofīliem, bet es domāju, ka viņai abi ir vienādi citādie un pret tradicionālo vērstie.

Dīvaini, jo parasti ir otrādi, bet dīvaini, ka draudzene luterāne sakās neesam tiesīga spriest un tiesāt. Kamēr es jau prasu tikai viedokli, ne nolemjošu spriedumu. Draudzene katoliete savukārt, par homoseksualitātes uzvaras fanfarām ir gatava žēloties un raudāt stundām ilgi, ka tik būtu kas klausās. Es tā kā esmu pieteikusies viņas uzskatu atbalsta grupā, bet nu goda vārds, tik liels kā viņai tas mans entuziasms arī nav.

Bet tāda loģiska - zināšanās un pieredzē balstīta atzinuma - kā var netradicionālas orientācijas ģimenē izaugt tradicionāli orientēts cilvēks - nav.

Ir tikai kārtējais apliecinājums - rit gadi, gadu desmiti, simti, tūkstoši, bet cilvēka daba nemainās. Jauno vērtību ienākšana bez asinīm, naida un varmācības nav iespējama.

WhenWeAll FallAsleep
pirms 3 gadiem
"The weak always bully the strong." D.K. Schrute

Skaisle Jatalniece
pirms 3 gadiem
Liekulības Augstā Dziesma. Pati gaile kultūrai domāto naudu gardu muti notriec pa pasauli braukādama, savas peršiņas citēdama un cietējas tēlu pucēdama. Kamēr bibliotēkās tukšītis...
Jā bet vainīgi baznīctēvi ... tie varu sargājot.... tpu tu nekaunība!

kleinSpecht
pirms 3 gadiem
Vēstule romiešiem 1.nodaļa
21 Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. 
22 Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi 
23 un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. 
24 Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, 
25 tāpēc ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. 
26 Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. 
27 Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.
28 Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. 

Mikēnu Orākuls
pirms 3 gadiem
Paldies par drosmi, Inga! Parakstos zem katra vārda!
P.S. Apbrīnoju Jūs arī kā dzejnieci.

Bomzis Smirdigais
pirms 3 gadiem
Ja tēvs noziedējis vai bērns radies no donora, būtu godīgi jaunajai māmiņai dot tiesības izvēlēties jebkuru citu viņas norādīto personu piedalīties dzemdībās. Tas pats ar to atvaļinājumu - var sakārtot likumdošanu tā, lai jaunajai māmiņai pirmās 10 dienas palīgā varētu nākt kaut vai brāļa sieva vai kaimiņiene, ja ir tuvākais cilvēks, kam uzticēt mazuli. Atvaļinājumu noformēšanas nosacījumu izmaiņas ir daudz zemāku normatīvo aktu līmenī, salīdzinot ar Satversmi ar ģimenes definīciju. LGTB mēģinājums sagraut 110. pantu ar šādiem žēlabainiem rakstiem var izrādīties trojas zirgs, kurā paslēptas visas tās izvirtības un perversijas, kuras sabiedrības lielākā daļa un baznīcas tumsoņas uzskata par neētiskām. Raksts ir labs, fasāde ir smuka, bet to, kas aiz tās notiek, es negribu pat zināt. Nemaz nerunājot par to, lai šādas izdarības sabiedrībai uzspiestu kā jaunās ētikas normas, iestāstot maniem bērniem, ka laizīt ģenetālijas un ļaut sevi izmantot dibenā ir baigi normāli, jo redz' homoseksuālisti un tas, ko viņi dara, ir baigi normāli. Holivuda jau tīņiem jaunākajās filmās māca, ka viņiem TAS ir jāizmēģina, lai saprastu, vai TAS viņiem der. Iedod tikai mazo pirkstiņu... sviests.
Mums to vajag?

Darma Bass
pirms 3 gadiem
Svēto rakstu citēšana labi padevās arī Sātanam, kad tas kārdināja Jēzu tuksnesī. Šis stāsts ir vecs kā pasaule. Cilvēki, kas nav gatavi pieņemt Dieva noteikto lietu kārtību, to grib pārdefinēt pēc sava prāta pavisam saprotamu iemeslu dēļ. Jo pretējā gadījumā izrādītos, ka jāmainās ir pašiem. Pievienojos idejai par cīņu pret visu veidu netaisnībām, tomēr mīlestības vārdā pieprasīt atteikties no morāles standartiem ir, mazākais, intelektuāli negodīgi.
Un runājot par to, kas ir, un kas nav pretrunā ar Jēzus vēsti, gribētos dalīties ar šo citātu no Kalna sprediķa, kur Jēzus saka: "Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt."

Edgars Svetins
pirms 3 gadiem
Autores nepatika pret Baznīcu ir neslēpta, taču nav jau tā, ka baznīckungi grib atraidīt visus, kuri neietilpst pastāvošajā laulības un ģimenes izpratnē. Katoļu bīskapu vēstules pēdējā rindkopa aicina "meklēt veidus, kā ar tādām likumdošanas izmaiņām, kas neskar ģimenes un laulības institūciju, radīt iespēju vienotā deklarētā mājsaimniecībā dzīvojošajiem iegūt juridisku aizsardzību." Vai tad tas neattiecas uz nepilnām ģimenēm, civillaulībām, vecu cilvēku kopienām un , galu galā, viendzimuma savienībām? https://katolis.lv/2020/12/biskapi-aicina-nemainit-gimenes-un-laulibas-definiciju/

Guntars L
pirms 3 gadiem
Ļoti labi uzrakstīts. Paldies. 

Agra Liege
pirms 3 gadiem
Paldies par brīnišķīgo vēstuli. Parakstos zem katra vārda.
 ATGRIEZTIES UZ RAKSTU

PĒC TĒMAS SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!