Redzējumi
24.07.2018

Festivāls kā atbildība

Komentē
0
Saglabā

Vasara ir festivālu sezona, kas saistās ar kopīgu priecāšanos dabā, mākslas un mūzikas baudīšanu, sauli un brīvības sajūtu. Taču tam visam ir arī ēnas puse, kas var padarīt mūsu brīvības sajūtu maldīgu: ikviens festivāls atstāj ekoloģiskās pēdas nospiedumu – tie patērē enerģiju, ūdeni, pārtiku, materiālus un saražo atkritumus un CO2 emisijas, un nereti šī ekoloģiskā pēda un negatīvā ietekme uz vidi ir milzīga. Tā var būt pamanāma jau turpat festivāla norises vietā – atkritumu daudzums, plastmasas dzērienu un ēdienu trauki, izkārtnes, baneri un dažādi reklāmas materiāli, tirgotāju bezmaksas "suvenīri", ģeneratori, kas darbojas bez apstājas un var arī palikt aizkadrā, bet tāpēc nav mazāk ievērojama – mākslinieku lidojumi, pieejamās pārtikas klāsts festivālā, veids, kā tur nokļūst apmeklētāji, kur tiek celtas teltis, kas notiek ar festivāla scenogrāfiju, kad tas beidzas, utt. Visi šie apstākļi kopā un katrs atsevišķi dod savu artavu klimata pārmaiņu veicināšanā.

Piemēram, Lielbritānijā bāzētās nevalstiskās organizācijas "Julie's Bicycle" pētījums liecina, ka Lielbritānijas festivālu industrija ir atbildīga par 20 000 tonnu CO2 emisiju gadā, un tas ir tikai tas daudzums, kas tiek saražots festivālos uz vietas, neņemot vērā to daudzumu, kas tiek saražots, lai mākslinieki, apmeklētāji un organizatori vispār nokļūtu festivālā.

Rīkojot festivālu "Komēta", mums bez tā mākslinieciskā satura vienmēr ir bijis būtiski domāt arī par to, kā radīt tādu kultūras pieredzi, kur mūzika, māksla un cilvēki ir pēc iespējas līdzsvarā ar dabu un kur festivāla organizēšana ir balstīta ilgtspējas principos.

Lai to īstenotu, mēs esam mācījušies un iedvesmojošies gan no dažādu vides organizāciju, tādu kā jau pieminētais "Julie's Bicycle", pašmāju "Homo Ecos" un citu, pētījumiem un ieteikumiem, gan no citu festivālu labās prakses piemēriem. Piemēram, "Boom" festivāls Portugālē, neskatoties uz tā 30 000 apmeklētājiem, spēj biodinamiski attīrīt visus dušās un virtuvēs radītos notekūdeņus otrreizējai lietošanai, jau vairākus gadus daļu pārtikas audzē turpat uz vietas festivāla teritorijā, ar katru gadu palielina komposta tualešu proporciju. "We Love Green" festivāls Parīzē izmanto 100% atjaunojamo enerģiju, otrreizēji pārstrādā 70% saražoto atkritumu un katru gadu organizē radošo laboratoriju, lai radītu arvien jaunas idejas lielākas ilgtspējas nodrošināšanai. Un pasaulē ir vēl daudz citu lielisku piemēru.

Lai arī festivāls pilnīgi bez ekoloģiskās pēdas nospieduma pagaidām vēl ir tikai sapnis un pat pietuvināšanās tam par pāris soļiem ir pakāpenisks process, turklāt ilgtspējība neattiecas tikai uz fizisko vidi, bet arī attiecībām, organizācijas struktūrām un saturu, festivāla "Komēta" trīs gadu laikā uzkrātā pieredze rāda, ka ir daži principi, kurus īstenot samērā vienkārši var ikviens publisku pasākumu apmeklētājs un organizators un kuri atstāj pietiekami pozitīvu ietekmi, lai būtu labs sākums.

Festivāliem ir potenciāls radīt telpu līdzdalībai, kolektīviem naratīviem, sociālās un ģeogrāfiskās piederības sajūtai un kopīgai kultūras pieredzei, kas nes prieku un ļauj iesaistīties.

Lai izturētos atbildīgi pret vidi un cits pret citu, pirmais solis ir apzināšanās, pēc kā seko zināšanas, prasmes un attieksme, tāpēc būtiski ir ne tikai praktiskie soļi, kurus pasākumu rīkotāji un apmeklētāji var veikt konkrēta pasākuma īstenošanai videi draudzīg(āk)ā veidā, bet arī filozofiskie festivālā kopā būšanas principi. "Komētā" mēs to saucam par prāta ekoloģiju – vēloties attīstīt noteikta veida apzinātību par savu vietu pasaulē un saistību ar citām dzīvām būtnēm un organismiem, aicinot uzņemties atbildību par savu rīcību, izvēlēm un to, kā tās ietekmē līdzcilvēkus un vidi. Mēs gribam, lai cilvēki uz festivālu skatās kā vienotu veselumu, kurā nozīme ir katrai programmas detaļai, videi, līdzcilvēkiem un mums pašiem, ne tikai pasākuma galveno mākslinieku koncertam un dzērienam ar draugiem. Apzināti izkāpt ārpus pierastā un ērtā patērēšanas burbuļa robežām, domājot, par to, kādu saturu mēs saņemam un patērējam. Paradumu un attieksmes mainīšana var prasīt laiku un izglītošanās darbu gan pasākuma organizatoriem, gan apmeklētājiem, taču "Komētā" mēs cenšamies to ik gadu piedāvāt, gan veidojot "Komētas akadēmijas" saturu, kur ar dažādu lektoru palīdzību iespējams meklēt atbildes uz jautājumiem, kā un kas notiktu, ja cilvēks savas pasaules centrā ieliktu dabu, nevis pats sevi. Kādi mēs būtu, ja tiktu noņemti mūsu kultūras uzslāņojumi? Kas notiktu ar mums, ja mūsu izvēles būtu patiesi brīvas? Gan arī aicinot apmeklētājus apmesties Daugavgrīvas cietoksnī uz visu nedēļas nogali, piedzīvojot "Komētu" pilnībā, piedaloties un iesaistoties. Ikviens var kļūt par aktīvu festivāla līdzautoru un piedalīties dažādās izpausmēs – ierasties, iesaistīties, veicināt, iejaukties un palīdzēt. Mēs ticam, ka festivāla pieredze var būt visaptveroša – mūzika dvēselei, jaunas idejas prātam, saikne ar dabu un kustība ķermenim, vienlaikus esot harmonijā ar apkārtējo vidi.

Praktiski padomi organizatoriem

Bez ideoloģiskā/filozofiskā līmeņa ir, protams, arī virkne jautājumu, izvēļu un praktisku lietu, kas var palīdzēt vismaz vienu konkrēto pasākumu padarīt videi un cilvēkam draudzīg(āk)u.

Vietas izvēle

Saikni ar dabu, visticamāk, ir grūti atrast betonētā pagalmā vai pilsētas ielā. "Komētas" gadījumā Daugavgrīvas cietokšņa izvēle ir likumsakarīga – tuvu Rīgai, viegli un ātri nokļūt, tajā pašā laikā tā ir autonoma dabas teritorija. Festivāls var dot arī iespēju vērst sabiedrības uzmanību uz kādu novārtā pamestu vietu, spēt to atdzīvināt un rosināt publiskas diskusijas par tā nākotnes attīstību un saglabāšanu.

Pārtika

Vienmēr var izvēlēties vietēju un pēc iespējas bioloģiski audzētu pārtiku. Lai samazinātu dzīvnieku lauksaimniecības milzīgo negatīvo ietekmi uz vidi, aicināt atteikties no gaļas vismaz uz festivāla dienām, piedāvāt garšīgu, barojošu, veselīgu veģetāru/vegānu pārtiku. Lauzt mītus, ka bez gaļas nevar paēst. Kā arī, lai nodrošinātu ēdināšanu pasākuma laikā, vērtīgi ir sadarboties ar vietējiem uzņēmumiem.

Programma

Domāt par māksliniekiem, kas mēros pēc iespējas īsāku ceļu, pa sauszemi. Patērēšanas kulta pārvarēšanai – neplānot daudzas lietas vienā laikā, dot iespēju izvēlēties, bet arī sajūtu, ka ir iespējams iedziļināties, uzkavēties, izbaudīt, nevis skriet pēc ķeksīšiem programmā. Izvērtēt programmas saturu, idejas un nostājas, ko aicinātie mākslinieki pauž: vai un kā tie iet sasaucas ar festivāla vispārējiem principiem.

Scenogrāfija

Pēc iespējas izmantot jau esošās struktūras, būves, materiālus, darboties pēc "upcycling" principa – radoši izmantot un pārveidot jau reiz lietotus vai ziedotus materiālus, kas šķietami vairs nav derīgi. Izmantot dabiskos gaismas avotus, būvēt paliekošas konstrukcijas, ko var transformēt, pielāgot, izmantot atkal un atkal.

Nē - plastmasai

Nodrošināt bezmaksas dzeramo ūdeni, ko iespējams uzpildīt savos traukos. Nepārdot ūdeni un ēdienu plastmasas iepakojumos un traukos. Aicināt apmeklētājus ņemt līdzi savus traukus un atrast radošus veidus, lai atteiktos no vienreizlietojamiem traukiem. Pagājušajā gadā "Komēta" radīja trauku bibliotēku no ziedotiem traukiem. Tas guva lielu atsaucību – paņem trauku, ēdamrīku no bibliotēkas, ieturi maltīti, nomazgā un atliec atpakaļ.

Atkritumi

Organizēt pasākumu, neradot nekādus atkritumus, var būt ārkārtīgi sarežģīti, taču ir iespējams samazināt atkritumu daudzumu, bet to, kas radies, šķirot un pārstrādāt. Tas ne vienmēr prasa papildu resursus, piemēram, komposta ierīkošana organiskajiem atkritumiem ir vienkārša un neprasa daudz rūpju. Tāpat "Komētā" jau otro gadu daļa tualešu ir kompostējamās tualetes, kas nozīmē, ka arī cilvēka ķermeņa radītie atkritumi var tik pārstrādāti un izmantoti kā mēslojums.

 

Praktiski padomi apmeklētājiem – kā pavadīt labu laiku festivālā bez sirdsapziņas pārmetumiem

Brauc uz festivālu kopā ar draugiem – vairākiem mašīnā vai, dalot taksi, taču vislabāk izmanto sabiedrisko transportu vai velosipēdu, ja tas iespējams.

Aizņemies no draugiem vai izīrē no tūrisma inventāra veikala teltis, guļammaisus un citu nepieciešamo nakšņošanai festivālā.

Ņem līdzi savus vairākkārt lietojamos traukus, iepriekš gan noskaidrojot, ko drīkst un ko nedrīkst ienest teritorijā. Daudzos pasākumos drošības nolūku dēļ aizliegts ienest stikla traukus, nažus utt.

Sakop aiz sevis un mēģini izvairīties radīt atkritumus. Plastmasas iepakojums un tava atbildība par to neizzūd, tam nonākot atkritumu urnā. Seko pasākuma organizatoru norādēm par atkritumu šķirošanu. Nenomet savu tukšo alus glāzi pēc koncerta pļavā, atkritumu tvertnes noteikti ir tikai dažu metru attālumā, taču, lai sakoptu aiz katra, tas prasa daudzu cilvēku darbu un enerģiju.

Paturi prātā, ka tu festivālā esi daļa no lielāka veseluma – katra tava darbība un kustība automātiski iekustina un atstāj ietekmi gan uz apkārtējiem cilvēkiem, gan fizisko vidi. Praktizējot apzinātību un cieņu pret apkārtējo vidi un citiem cilvēkiem, festivāla pieredze kļūst vēl gaišāka un patīkamāka.

Liene Jurgelāne

Liene Jurgelāne ir viena no festivāla "Komēta" organizatorēm, konsultāciju apvienības "New Visions" līdzdibinātāja, radošās apvienības "Library of People” dalībniece. Studē kultūras un sociālo antropo...

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori un izmanto reģistrēta lasītāja priekšrocības - vērtē, komentē un veido rakstu arhīvu!

Satori
Satori
Pieraksties!
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!