Foto: Unsplash.
 
Raksti
14.02.2022

Atslēgas vārds "mīlestība"

Komentē
0

Tautasdziesmas ir patiesi brīnišķīgs uzziņas, iedvesmas un estētiska iepriecinājuma avots, taču ar mīlestību tur viss ir kaut kā nevienkārši. Pat neskatoties uz to, ka dziesmu par un ap puišiem, meitām un precībām, un visu to, kas notiek pēc tam, kad kāzas nodzertas, ir krietnā pārsvarā par citām, ne mazāk svarīgām tēmām. Tomēr mīlestības izteikšana vārdos ir īpaši cītīgi jāmeklē. Tā lielākoties izteikta sajūtās, noskaņās un darbībās. Nojaušama, mazliet piedomājama. Ar atslēgas vārdu "mīlestība" dainuskapī diez cik daudz dziesmu neatrast. Nav tā, ka nebūtu nemaz. Šis tas atrodas. Par īstu mīlestību kā retu parādību runā gan tikai viena, ilustrācijai izmantojot salīdzinājumu ar baltajiem siliņiem (viršiem), kas reti sastopami. Tāpat arī īsta mīlestība. Tas gan teikts tikai par puišiem. Par meitu īstu mīlestību tautasdziesmas klusē, jo lielākoties dziesmas vēstītas no pašu meitu perspektīvas.

Reti, reti tie siliņi,
Kas baltiem ziediem zied;
Reti, reti tie puisīši,
Kam ir īsta mīlestība. LD 12270

Tomēr, lasot tautasdziesmas, aizvien rodas sajūta, ka negatīvo emociju izteikšana senajiem latviešu dainotājiem padevusies labāk. Dusmas, nicinājums, skumjas, sāpes un ciešanas – tam visam ir daudzi un dažādi poētiskās izteiksmes veidi un stratēģijas. Pat mīlestība šādā drūmā kontekstā mēdz spēlēt dzēlīgi ironisku lomu.

Saujiņā tecināju
Savas gaužas asariņas,
Parādīju māmiņai
Tautu dēla mīlestību. (LFK 72, 4831)

Tak visas mīlestības, protams, nav vienādojamas. Jo sevišķi nesaudzīgas tautasdziesmu autores ir pret vecu puišu mīlestību, kas raksturota kā nelāgi smakojošs mīlas antonīms. Tā rūgst kā skābi kāpostiņi (LD 13022), smird kā sūra rutku zupa (LD 13022, 3), veca āpša gaļa (LFK 1715, 771) un vircas dobe (LFK 1776, 81).

Vilka, lāča tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu.
Veca puiša mīlestība
Smird kā veca rutku dobe. (LFK Bb 17, 2312)

Gastronomiskie salīdzinājumi šīs apdziedātās mīlestības padara gluži sajūtamas. Tie izmantoti arī, lai pavēstītu to, kāda mīlestība ir jauka un vēlama. Vecu puišu mīlestībai pretstatīts tas, kas gūstams no jaunajiem puišiem. Viņu mīlestībai piemīt cukurmedus saldumiņš (LFK 954, 4390) un saldābola gardums (LFK 855, 21285). Tā ir kā salda medus maize (LFK 1824, 308), kā salda vīna oga (LFK 1715, 771), kā medus gabaliņš (LD 13022, 5).

Bet kā tad mīl tautasdziesmās? Mīl tā, kā cits neviens.

Neviens koks tā nezied,
Kā zied āra ābelīte;
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl sava līgaviņa. (LD 22787)

Taču pārsteidzošākais un sirsnīgākais, iespējams, šajā visā tautasdziesmu mīlestības stāstā ir kažokā ietītās kājas. Sirsnības, gādības un siltuma piepildīta mīlestības izpausme, kas tautasdziesmu vākumos un krājumos atkārtojas dažādās versijās un variācijās.

Neviens mani tā mīlēja,
Kā mīl mani tautu dēls:
Apsedz mani ar svārkiem,
Ietin kājas kažokā. (LD 24978)

Kurš var mani tā mīlēt,
Kā mīl mani tautu dēls:
Bučo muti, glāsta vaigus,
Ietin kājas kažokā. (LD 24959,1)

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tautu dēls:
Apkampies muti deva,
Satin' kājas kažokā. (LD 24978,3)

Runājot par latviešu folkloru, aizvien der paturēt prātā lielo daudzveidību un dažādību, kas šajā vārdā tiek ietilpināts. Mīlestība tautasdziesmās ir pavisam citāda nekā mīlestība, par kuru var uzzināt, piemēram, no ticējumiem. Ja tautasdziesmu mīlestība ir liriska un gaisīga, siltuma un labestības pilna, nu, gluži kā nabaga nepasargātā sērdienīte (ja neskaita to daļu, kas veltīta vecajiem puišiem), tad ticējumu mīlestība drīzāk atgādina slikto pamāti – paģērošu, nežēlīgu aprēķinātāju.

"Zini, tie ieēdinātie jau ilgi nedzīvo," pirms apmēram divdesmit gadiem kādā intervijā man lietpratīgi teica sieviņa, kura nule izstāstījusi vairākus atgadījumus par to, kā ciemā puiši pieburti. Šī piebilde darbojas kā pāreja uz kopsavilkumu stāstiem par ieēdinātajiem – par to, kur un kā katrs no viņiem ņēmis galu.

Ak, tas tomēr ir neganti! Pūlies un centies, ņemies un buries, bet beigās šis vienalga ņem un izdēd, kamēr pagalam.

Ja meita grib sev puisi pievilt, tad jādod puisim nezinot apēst maizes doniņu, kuru meita trīs dienas nesusi padusē. LTT 10019, Skujene.

Sieviete var apēdināt vīrieti, ja tā viņam nezinot iedod no savas kreisās paduses deviņas spalvas. LTT 10029, Plāņi

Ticējumi, protams, ir ļoti praktisks žanrs. Tur nav liekvārdības un poētisku smalkumu. Tie ir vārdos izteikti pieredzes koncentrāti. Tie zina: ja darīsi tā, tad notiks tas. Ja notiek tas, tad nevajag darīt to, jo notiks tas. Ja ir tā, tas nozīmē to. Lai dabūtu to, jādara tas. Vienkāršas formulas, kas caur tagadnes notikumiem nākotni ieliek rāmītī.

Lai iegūtu kādas meitas sirdi, jānocērp ūsas, jāsadedzina, pelni jāieber kabatas lakatiņā un izrīkojumā izredzētai jāpavēdina ģīmī ar šo lakatiņu. LTT 10040, Dunava

Meita varot puisi ieēdināt, ja tā iedodot tam nejauši ar ēdienu kaltētas sikspārņa asinis. LTT 10059

Ja varžu nārstā izbāž kniepadatu starp saķērušos varžu pāri un ar šādu kniepadatu puisis paslepeni iedur meitas drēbē, tad tā citu vairs nemīlē. LTT 31811

Ticējumu mīlestība katrā ziņā nemēdz atgadīties pati. Tā ir jāpiedabū, jāpiespiež, jāpiesien. Ticējumos nav arī pacietības. Ja nav skaidrs, kurš mīl, tas jāuzzina. Nākotnes zīlēšanai jo sevišķi mīlestības un ar tām saistītajās lietās ir diezgan ievērojama vieta ticējumu vākumos. To var darīt ikkatros svētkos – tas ir jo sevišķi ieteicams nākotnes izzināšanas laiks, bet, ja vajag, to var darīt arī katru dienu. Metodes un paņēmieni diezgan dažādi, taču bieži saistīti ar sapņiem un ēdieniem. Saēdies sāļu putru, apēd siļķi ar visām asakām vai ābolu ar visu serdi un sapnī gaidi, kurš atnesīs tev padzerties, tas arī būs tas īstais. Galvenais – līdz rītam atcerēties, kurš tad sapnī bija ieradies!

Ja par kādu puisi grib uzzināt, vai tas mīl vai ne, tad vakarā, gulēt ejot, jānovelk kreisās kājas zeķe un jāpaliek pagalvī, lai neviens neredzētu, tas jādara piektdienas vakarā. Kuru sapnī redzēs, tas būs īstenais. LTT 35951

Andreja vakarā jāēd meitām un puišiem Andreja ābols. Ābols jāpārgriež četrās daļās un uz katras daļas jāuzraksta sava iecerētā vai iecerētās vārds un jānoēd ar visu serdi un kātiņu, un jāiet tūliņ gulēt. Meitām jāuzvelk vīrieša zeķe kreisā kājā. Puišiem – sieviešu zeķe labā kājā. Ja tā vai tas mīlēs to, tad sapnī rādīsies, ja nemīlēs, tad nerādīsies sapnī. LFK 1, 2213

Tomēr mīlestības apzināšana ne vienmēr prasa darbošanos. Mēdz pietikt ar vērošanu vien. Par to, ka droši vien kāds kādu mīl, var liecināt tik daudz vienkāršu lietu – nagi, mati, vēders, pat šķaudieni!

Ja nagi zied, kāds mīl. LTT 21464

Ja, matus pinot, paliek kāda šķipsniņa vaļā, tad kāds slepeni mīlē LTT 19118

Ja trešdien jāšķauda, tā ir zīme, ka kāds slepeni mīl. LTT 30795

Kad vēders niez, tad kāds mīl. LFK 1168, 13

 

Mīl, nemīl, mīl, nemīl...

Sešgadīgas jaunkundzes sēž pļavā un rausta pīpenēm ziedlapiņas.

– Mani mīl! – viena iesaucas.

– Mani vēl nemīl, – saka otra un turpina plūkt citas puķes, kamēr sanāk ‘mīl’. Tomēr ir svarīgi, lai beigās sanāk ‘mīl’.

Sameklē stikla lausku. Izroc bedri. Uzpūt lauskai elpu. Piespied tai ziedu. Liec iekšā zemē un aizroc ciet. Pēc noteikta laika roc vaļā un skaties, kāds burts tur izgaismojas. Ar to burtu sākas vārds tam puikam, kurš tevi mīl un apprecēs.

Nevaru atminēties, no kurienes šīs zīlēšanas prakses mēs bērnībā iemācījāmies, taču visnotaļ vēlme noskaidrot to, kurš mīl, bija visai izteikta un kādu laiku noturīga. Apmēram no tā brīža, kad saproti, ka tēti precēt tomēr nevar un ka dzīvei jāmeklē cits plāns, līdz tādam agrīno tīņu vecumam, kad sāc jau kaut ko no tā piedzīvot un mīlestība no kolektīvas aizrautības sāk kļūt aizvien personiskāka un no citiem drīzāk paslēpjama. Visdrīzāk šīs prasmes tika apgūtas no vecākajām pagalma meitenēm, kuras to bija apguvušas no kādām citām vecākām meitenēm. Bija paņēmieni, kuri mūsu pagalmā ieradās vasarās līdz ar Rīgas vai Rēzeknes māsīcām. Katrā ziņā šīs zināšanas tika ne vien nodotas no vienas bērnu paaudzes nākamajai, bet arī ceļoja, maisījās un konfliktēja. (Ziedlapas raujamas pulksteņrādītāja virzienā vai pret to, vai tam vispār nav nozīmes?) Lai nu kā, mēs itin labi orientējāmies šajās metodēs, zinājām, kas un kā jādara.

Ja izkritis mats, tin to ap pirkstu un skaiti alfabētu. Uz kura burta mats beidzas, tas tad arī mīl.

Kaut arī mati man bija gari, tomēr nekad tālāk par G burtu netiku, un tas nekur nederēja, jo kādā dzīves brīdī, apmēram 7 gadu vecumā, vajadzēja tikt līdz K! Draudzenes saka: jāmēģina izdomāt kādu ar G burtu. Kopā, protams, varianti tiek atrasti, bet nu nē, tas neder. Neesmu ar mieru. Tad raiti tiek atrasts cits risinājums – alfabēts vienkārši jāskaita ātrāk! Zīlēšana jau ne vienmēr tika veikta tālab, lai noskaidrotu, kurš mīl, bet arī lai pārbaudītu, vai tiešām mīl un vai aizvien mīl. Tā bija tāds kā slepenais sabiedrotais tajās zināšanās un jūtās, kuras noteikti nebija atklājamas nevienam ar vārdu, kas sākas ar izzīlētajiem alfabēta burtiem.

 

Definīcijas

"Kas ir mīlestība?" vaicāju saviem bērniem. Bērni reizēm zina visu vislabāk. Viņi nemēdz sarežģīt lietas. Viņu atbildes var šķist naivas un muļķīgas, taču nereti – atbruņojoši patiesas. "Nu, mīlestība ir vienkārši tad, kad mīl," atbild jaunākais bērns, kuram vēl nav desmit gadu.

Tur nav nedz pārdomu, nedz stomīšanās. Tas vienkārši tiek izšauts ārā tā, it kā šis jautājums būtu jau gaidīts un atbilde – prātā ilgi briedināta.

"Kāds vienkārši mīl," viņš precizē ar nelielu izbrīnu, ka šādas pamatpatiesības prasa skaidrošanu, un turpina krāmēties ar lego. Dārta viņu esot vienā gadā mīlējusi. Vai tagad mīl, to nezina.

Ar pusaudžiem ir citādi. "Iuuuu," novaibstās meita un ieslēdzas savā istabā. "Kāda tieši mīlestība?" vaicā dēls, jo mīlestības taču esot dažādas.

Saprotot, ka bērnu un pusaudžu definīcijas būs tikpat dažādas, cik pati mīlestība, apkopoju atbildes no "Twitter" vecāku bērniem, Iecavas skolēniem un citiem:

Nezinu, kas ir mīlestība. (Valters, 3 gadi)

Lasīt grāmatu! (3 gadi)

Ēēē, tu mīli. Jā. (Edvards, 3)

Mīlēt ir tā, kā mīlēt tevi, mammu. (3 gadi)

Mamma. (3 gadi)

Prieks sirsniņā. (Regnārs, 3 gadi)

Mīlestība ir Ded Moroz un buča! (4 gadi)

Kad mīl pieaugušu puiku vai meiteni un uzaicina uz kāzām. (4 gadi)

Mīlestība ir apskāviens. (Rūdolfs, 4 gadi)

Es nezinu! (Liesma, 4 gadi)

Sirds, apskaut, sabučot, pakutināt, pasmaidīt. (4 gadi)

Mīlestība ir bučas un apskāvieni. (4 gadi)

Mīlestība ir, kad tu mīli, kad tu priecājies. (Uvis, 5 gadi)

Mīlestība ir, kad gribas kādu mīļot un bučot. (Renārs, 5 gadi)

Mīlestība ir tad, kad samīļo otru. (Valters, 5 gadi)

Mīlestība ir, kad jūs apskaujaties. (Madīha, 5 gadi)

Tas ir tad, kad viens otru mīl. Kad ļoti patīk viens otram. (5 gadi)

Mīlestība ir, kad mīl. Piemēram, tevi, mammu. (5 gadi)

(Acumirklīga reakcija.) Es tevi mīlu! (Tad samulsa un iebāza pirkstu mutē.) (Undīne, 5 gadi)

Tad, kad visus mīl! Bet vispār nezinu... (5 gadi)

Tas ir tad, kad mīl un uz visu mūžu līdz pašam galam. Tas nekad nebeidzas arī tad, kad nomirst. (5 gadi)

Mīlestība ir pavisam mīļš. Nemīļo vienkārši, mīļo pavisam, pavisam mīlīgi. Mana mīlestība ir tad, kad mani samīļo, kad mani sabužina, iedod kādu kārumiņu. (5 gadi)

Mīlestība ir mīlestība, un viss. (6 gadi)

Es zinu, kas tas ir, bet nezinu, kā lai pasaka. (Nora, 6 gadi)

Mīlestība ir tad, kad cilvēks kādu mīl. Piemēram, mammu. (6 gadi)

Mīlestība ir apskāvieni (apskauj mammu), skaisti zīmējumi un sirsniņas. (Edvards, 6 gadi)

Mīlestība ir tad, kad kādu mīl. (6 gadi)

Mīlestība ir samīļot un vēl iedot bučiņu. (Pēteris, 6 gadi)

Tas ir, kad tevi samīļo un bučo. (6 gadi)

Tad, kad tu mīli. (Karlīne Līvija, 6 gadi)

Mīlestība ir kā neārstējams vīruss. (Teodors, 6 gadi)

Mīlestība ir tad, kad viens rūpējas par otru. Abpusēji. (Lība, 7 gadi)

Ja kādu mīli, izpaud savas jūtas, tad zināsi, kas ir mīlestība. (7 gadi)

Mīlestība ir ēdiens. (Jānis, 7 gadi)

Nu, to taču tā nevar izskaidrot! (7 gadi)

Mīlestība ir pasaule! (8 gadi)

Mīlestība ir tad, kad ļoti grib būt kopā. Kad vēlas samīļot kā es savu Vīvīti. (8 gadi)

Tas ir tad, kad viens cilvēks ir tik ļoti iemīlējies, ka vajag precēties. (Kalvis, 8 gadi)

Mīlestība ir, kad viens otram patīk un apprecas. (Pēteris, 8 gadi)

Mīlestība ir cilvēku labākā draudzība. Kad esi iemīlējies un gribi apprecēties. (Elza, 8 gadi)

Mīlestība ir jūtu nosaukums. (9 gadi)

Buča? (Fricis, 9 gadi)

Nezinu. Sarkana krāsa? (10 gadi)

Iu! (Matilde , 11 gadi)

Ko?! Es tak nezinu, man vienalga! (Gustavs, 11 gadi)

Mīlestība ir tad, kad tu kādu mīli tik ļoti, ka – lai vai ko viņš darītu, tu vienalga viņu pieņemsi un mīlēsi. (11 gadi)

Es uz šitādiem jautājumiem neatbildu! (Ieslēdzas savā istabā.) (Made, 12 gadi)

(Zinoši.) Tad, kad otru mīl! (Tince, 12 gadi)

Loģiskā – ķīmiska reakcija smadzenēs. Emocionālā – mīlestība ir tad, kad jūties droši ar otru cilvēku. (12 gadi)

Mīlestība ir tad, kad tev kāds patīk un tu par to rūpējies pietiekami daudz, līdz tas pārtop mīlestībā. (Terēze, 13 gadi)

Jūtas, kuras cilvēks izrāda pret kādu cilvēku? (13 gadi)

Tad, kad cilvēki domā vienādi. (13–14 gadi)

Kad tavi acu skatieni sakrīt ar otru pusi. (13–14 g.)

Kad vīrietis un sieviete patīk viens otram un grib būt kopā līdz galam. (13–14 g.)

Kad acis sāk spīdēt, skatoties uz otru. (13–14 g.)

Kad saproti, ka ar to cilvēku gribi pavadīt visu savu dzīvi. (13–14 g.)

Kad diviem cilvēkiem patīk pavadīt laiku kopā un ceļot divatā. (13–14 g.)

Divu cilvēku patikšana, cieņa, smiekli. Līdzīgi kā lieta, kuru tu bieži lieto, un tev jau tā kļūst dārga. (13–14 g.)

Kad tu saproti, ka tas cilvēks vienmēr uzklausīs tevi. Bet var gadīties, ka tas cilvēks var arī tevi pamest. (13–14 g.)

Mīlestība ir silta sajūta ķermenī, un kad tu domā par to cilvēku visu laiku. (13–14 g.)

Vārds, kurā ir deviņi burti. Cilvēki šo vārdu izmanto, lai pateiktu, ka viņi viens otram patīk. (13–14 g.)

Siltums ķermenī, taureņi, kuri lido vēderā. Apbrīnošs skaistums. (13–14 g.)

Kad tu esi gatavs atdot visu, lai būtu kopā, rūpētos, pavadītu kopā laiku. (13–14 g.)

Cienīt un gribēt cilvēku visās nozīmēs. (13–14 g.)

Kad cilvēkam ir ļoti labas sajūtas pret kaut ko; nav obligāti pret citu cilvēku.

Sajūta, ko tu izjūti, redzot kādu citu cilvēku, kas liekas pievilcīgs. Tā ir saikne starp diviem cilvēkiem, kas saista tos, pat ja tie nāk no divām dažādām vietām/puslodēm. (13–14 g.)

Affection towards another person. Usually a strong positive emotion. It could even be towards a parent. (13–14 g.)*

When you feel sparks when you’re around them. (13–14 g.)**

Stipra patikšana, kad tu esi gatavs darīt jebko priekš tā cilvēka. Tu esi gatavs pavadīt visu mūžu ar to cilvēku. Mīlestība var būt arī pret ģimeni un draugiem. (13–14 g.)

Kad cilvēki satiekas un jūt kaut ko viens pret otru. Pēc tam tie sapārojas. (13–14 g.)

Kad cilvēki rūpējas viens par otru; kad uztraucas par to cilvēku, kad viņš ir nelaimē. (13–14 g.)

Kad tev, piemēram, izkritīs zobs, bet tu nebaidīsies smaidīt cilvēkam, ko tu mīli, jo zini, ka viņš tevi neizsmies, jo viņš/viņa tevi mīl, vienalga, kā tu izskaties. (13–14 g.)

Kad tas cilvēks, kurš ir dārgs, vienmēr būs blakus, viņš vienmēr palīdzēs vajadzīgā brīdī. Cilvēks gribēs kaut vai pēdējās dzīves minūtes pavadīt ar to cilvēku, kurš viņam nereāli patīk. Mīlestībai var būt dažādi vecumi, piemēram, vienam 20, otram 30 – pilnīgi vienalga, cik cilvēkiem ir gadu. Viņi kaut strīdēsies viens ar otru, bet tāpat turēsies kopā, viens otru atbalstīs vienmēr. Ja starp viņiem patiešām ir Mīlestība, tad viņi vienmēr būs viens par otru. Tomēr dažreiz sanāk, ka atrod ne to cilvēku, kas vajadzīgs. (13–14 g.)

Mūža draugs, un gredzens ir mūža draudzene. (13–14 g.)

Bērni un sieva, kuri tevi nepametīs. (13–14 g.)

Sirsniņas, futbols, sports, Latvija, basketbols. (13–14 g.)

Kad cilvēki dzīvo kopā, iet uz restorāniem un iet kopā ārā. Pēc tam apprecas, pērk māju un mašīnas. Pēc tam taisa kopā bērnus un paliek viena liela ģimene, un pērk dzīvniekus. (13–14 g.)

Ģimene, īsti draugi, mans suns. (13–14 g.)

Kad tu esi gatavs mirt tā cilvēka dēļ. (13–14 g.)

"Minecraft". (13–14 g.)

SEX. (13–14 g.)

Ēdiens. (13–14 g.)

Kогда два человека без слов понимают друг друга. (13–14 g.)***

Kā tas ir – kas ir mīlestība? Ķīmiska reakcija ķermenī un smadzenēs. (14 gadi)

Nauda! (Žanete, 14 gadi)

Jūtas vienam pret otru. (14 gadi)

Mīlestība ir laimes sajūta, prieks, kad esat kopā. (Paula, 15 gadi)

Mīlestība ir vēlme pasargāt un darīt kopā lietas ar noteiktu personu. Labāk es nemāku uzrakstīt. (15 gadi)

Mīlestība ir emocija, evolūcija un spēks. Emocija, jo to jūt. To var sajust. Evolūcija, jo bez mīlestības nekas nevirzās uz priekšu. Nav attīstības. Spēks, jo bez mīlestības nevar izdzīvot. Ir lietas, kuras bez mīlestības paveikt ir grūti vai pat neiespējami. (15 gadi)

Manuprāt, mīlestība ir siltuma sajūta no kāda cita tuva cilvēka, kas dāvā tev labas emocijas un laimi. (16 gadi)

Mīlestība ir hormoni, mammīt! (16 gadi)

Nekonkrēts jautājums. Kaut kas pārāk abstrakts. (16 gadi)

Rūpes, vēlme palīdzēt, spēcīgas jūtas. (18 gadi)

Mīlestība ir cieņa. (19 gadi)

Es nezinu. (23 gadi)

 

* Pieķeršanās otram cilvēkam. Parasti spēcīga pozitīva emocija. Mīlestību var just pat pret vecākiem.
** Kad tu jūti dzirksteles, esot kādam tuvumā.
*** Kad divi cilvēki saprot viens otru bez vārdiem.

Sanita Reinsone

Sanita Reinsone (1981) ir pētniece, rakstniece un stāstu medniece. Strādā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

autora profils...

Patika šī publikācija? Atbalsti interneta žurnālu “Satori” un ziedo tā darbībai!

SAISTĪTI RAKSTI

Ko iesakām šodien?
Ko iesakām šodien?
Satori

PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!Satori

Pievienojies Satori - interesantākajam interneta žurnālam pasaulē.

Satori
Satori
Ielogojies
Komentē
0

Sveiks, Satori lasītāj!

Neuzbāzīgu reklāmu izvietošana palīdz Satori iegūt papildu līdzekļus satura radīšanai un dažādo mūsu finanšu avotus, sniedzot lielāku neatkarību, tādēļ priecāsimies, ja šeit atspējosi savu reklāmas bloķēšanas programmu.

Paldies!